Kniha: Poslední výstřely (Milan Kopecký, Petr Sehnálek)

30. 10. 2017

Před několika dny se na pultech knihkupců objevila nová monografie z vydavatelství Magnet press Slovakia z pera autorské dvojice Milana Kopeckého a Petra Sehnálka, která se zevrubně zabývá boji 1. československého armádního sboru v SSSR na území Moravy v květnu 1945. O bojové pouti československých vojáků z východu již bylo do dnešních dnů mnohé napsáno. Tato publikace je však zcela výjimečná a to hned z několika důvodů. 

Je to první kniha svého druhu, která se v rámci problematiky bojů Čs. armádního sboru zabývá detailně tak úzce vymezeným obdobím. Boje na Moravě trvaly jen několik dní, přesto přinesly celou řadu důležitých událostí, které byly v dosavadní historiografii zmíněny jen krátce či okrajově, anebo vůbec. Dalším značným kladem knihy je i velké množství doposud nepublikovaných fotografií z moravského tažení, které díky velice detailním popiskům obohatí každého čtenáře. Text je doplněn i unikátními mapami a zaujmou také dobře zpracované tabulky, které se vztahují nejen k padlým a raněným vojákům, ale také k materiálním ztrátám armádního sboru i ke složení velitelů určitých jednotek. Závěrem je kniha doplněna ilustrovanými rekonstrukcemi bojové techniky jednotek náležících k brigádám armádního sboru, které do květnových bojů zasáhly společně s vojáky.

Ve svém díle „Poslední výstřely“ autoři vyčerpávajícím způsobem využili nejen všech obsáhlých archivních zdrojů, ale přihlédli také k memoárové literatuře a z hlediska orální historie zahrnuli do pramenů i rozhovory s pamětníky bojů.

Pro zájemce o historii československého zahraničního odboje ve druhé světové válce jsou „Poslední výstřely“ nepostradatelnou knihou, která bohatě doplňuje kapitolu osvobozovacích květnových bojů na území dnešní České republiky.

br. Erik Štrégl