Nedopluli. Zemřelí na cestě mezi Vladivostokem a Československem

17. 12. 2020

Ne pro všechny československé legionáře přepravované na palubách několika lodí z ruského Vladivostoku do nově vybudovaného Československa skončila cesta šťastně. I během daleké cesty, v relativním bezpečí, jich z nejrůznějších příčin nemálo zemřelo. V níže předloženém seznamu nejsou zahrnuty osoby, které zahynuly ještě ve Vladivostoku (i v přístavu) a byly pochovány v některém z vladivostockých hřbitovů. Zabývá se osobami, které opustily Vladivostok na cestě do vlasti. 

Obsahuje převážně osoby pochované „po námořnicku“ do moře, nebo v některém z přístavů na cestě daného transportu. V některých případech nebylo možné určit číslo transportu a tedy ani loď. Nelze zde automaticky předpokládat, že se dotyčný plavil na lodi převážející jeho kmenový útvar (pluk), neboť se v řadě případů jedná o válečné invalidy, kteří byli přednostně odváženi prvními dvanácti transporty.

Kromě legionářů a občanských pracovníků, Čechů a Slováků, je v seznamu i jeden chlapeček, jedno děvčátko česko-ruského páru, československý občan (civilista) a několik Rusů, kteří se stali příslušníky československých legií. Záznamy se v některých datech rozcházejí, a to včetně jmen. Ve dvou případech se nepodařilo identifikovat mrtvé a přiřadit jim jména.

 

Seznam osob zemřelých během transportů čs. legií z Ruska do Československa v letech 1919-20, řazeno dle transportů:

 

1. TRANSPORT

KELBL Jan, střelec 5. čs. střeleckého pluku „Pražského – T. G. Masaryka“. Narozen 7. 5. 1879 v Hrušovanech, příslušen do Židlochovic (okr. Brno-venkov), listonoš. Zemřel 13. (16.) 4. 1919 v nemocnici v italském městě Giulianova, kam byl odeslán vlakem z Neapole po vylodění z lodi Roma, následkem nemoci. Pohřben v Giulianově.

2. TRANSPORT

MINKS Libor, střelec 1. roty 9. čs. střeleckého pluku „Karla Havlíčka Borovského“. Narozen 23. 6. 1894 v Okrouhlé (okr. Boskovice), příslušný tamtéž, krejčí. Zemřel 8. 4. 1919 na palubě lodi Madras během plavby ze Singapuru do Kolomba. Pohřben v Indickém oceánu.

4. TRANSPORT

KRÁL. Legionář. Zemřel 25. 7. 1919 zhruba v polovině cesty ze Spojených států amerických do Francie na palubě lodi Susquehanna na následky zranění po pádu do šachty v lodním skladišti. Bohoslužba za zemřelého se uskutečnila 27. 7. 1919. Pohřben na vojenském hřbitově v Brestu (Cimetière de Kerfautras).

NEZNÁMÝ LEGIONÁŘ. Pohřben na vojenském hřbitově v Brestu (Cimetière de Kerfautras).

5. TRANSPORT

MIKSA Jan, střelec 1. technické roty. Narozen 13. 12. 1876 v Brtnici (okr. Jihlava), příslušný tamtéž, krejčí. Zemřel 19. (16.) 7. 1919, kdy skočil z paluby lodi Archer do moře a utonul. Je také možné, že nechtěně spadl do moře během probíhající bouře.

NEZNÁMÝ LEGIONÁŘ. Zemřel pádem z vlaku u Louisville.

HAMRLE Václav, střelec štábu II. čs. střelecké divize. Narozen 8. 8. 1868 v Praze 3, příslušný tamtéž, rukavičkář. Zemřel 5. 8. 1919 po vyplutí z přístavu Norfolk na palubě lodi Aeolus na srdeční mrtvici. Kapitán lodi se rozhodl nevykonat námořnický pohřeb a tělo dovézt do Evropy. Pohřben na vojenském hřbitově v Brestu (Cimetière de Kerfautras).

6. TRANSPORT

KASA (též KASSA nebo KOSA) František, střelec štábu Československého vojska na Rusi (na lodi 3. transportní rota). Narozen 7. 12. 1876 v Kukli (okr. Písek), příslušný do Talína (okr. Písek), zedník. Zemřel 12. (13.) 7. 1919 na palubě lodi Liverpool Maru během plavby z Karacu do Šanghaje na tuberkulózu. Pohřben ve Východočínském moři.

FRIČ Prokop (František), střelec (na lodi 4. transportní rota). Narozen 20. 8. 1877 v Březnici, příslušen do Chrudimi a do Prahy, inženýr – architekt. Zemřel 17. (18.) 7. 1919 v britské nemocnici v Šanghaji, kam byl dopraven z paluby lodi Liverpool Maru, následkem těžkého onemocnění. Pohřben 18. 7. 1919 na britském hřbitově v Šanghaji.

FORGÁČ Karol, střelec 11. roty 1. záložního pluku (na lodi 3. transportní rota). Narozen 15. 8. 1875 v Orovnici (okr. Tekov), příslušný tamtéž, rolník. Zemřel 23. 7. 1919 po vyplutí ze Šanghaje na palubě lodi Liverpool Maru na tuberkulózu. Pohřben ve Východočínském moři.

ČADSKÝ František, střelec 4. čs. střeleckého pluku „Prokopa Velikého“ (na lodi 3. transportní rota). Narozen 4. 10. 1891 v Praze 8, příslušný tamtéž, artista. Zemřel 6. (7.) 8. 1919 na palubě lodi Liverpool Maru, když byl 5. 7. 1919 při ošetřování choromyslných nešťastně postřelen do břicha střelcem 3. roty Stejskalem při neopatrném zacházení s revolverem. Patrně se jednalo o soukromě vlastněnou zbraň. Pohřben v Singapuru.

ŠIMEK Adolf, střelec 2. čs. střeleckého pluku „Jiřího z Poděbrad“ (na lodi 3. transportní rota). Narozen 4. 2. 1896 v Dolním Libochově, příslušen do Brna, dělník. Zemřel 27. (28.) 8. 1919 v Adenu na palubě lodi Liverpool Maru na tuberkulózu. Pohřben na vojenském hřbitově v Adenu.

PROKEŠ Jan, střelec 6. čs. střeleckého pluku „Hanáckého“/ posádky Vladivostok (na lodi 4. transportní rota). Narozen 12. 2. 1894 v Žebětíně (okr. Brno), příslušný tamtéž, dlaždič. Zemřel 28. 8. 1919 na palubě lodi Liverpool Maru v přístavu Aden na tuberkulózu. Pohřben do moře v Adenském zálivu.

JULÍNEK Karel, střelec 2. čs. střeleckého pluku „Jiřího z Poděbrad“ (na lodi 2. transportní rota). Narozen 8. 5. (4. 4.) 1895 ve Studnici, příslušen do Židenic (okr. Brno), slévač. Zemřel 29. 8. 1919 na palubě lodi Liverpool Maru na tuberkulózu. Pohřben v Rudém moři.

STRNAD Josef, střelec 3. čs. střeleckého pluku „Jana Žižky z Trocnova“ (na lodi 3. transportní rota). Narozen 1. (2.) 1. 1877 v Jamné (okr. Jihlava), příslušný Rybná (okr. Jihlava), obuvník. Zemřel 31. 8. 1919 na palubě lodi Liverpool Maru na tuberkulózu. Pohřben 31. 8. 1919 v 17 hodin v Rudém moři.

8. TRANSPORT

HAVELKA Antonín, střelec 3. čs. střeleckého pluku „Jana Žižky z Trocnova“ (na lodi 4. transportní rota). Narozen 25. (27.) 5. 1877 ve Lhoticích (dnes část města Mnichovo Hradiště, okr. Mladá Boleslav), příslušen tamtéž, dělník. Zemřel 3. 9. 1919 v japonské nemocnici v Modži na úplavici (dyzentérie), vyčleněn z plavby na lodi Heffron. V Japonsku byla provedena kremace a popel převezen do vlasti.

BENEŠ Josef, střelec vozo-roty Úderného praporu. Narozen 9. 6. 1881 v Chrudimi, příslušen tamtéž, obuvník. Zemřel 22. 9. 1919 v japonské námořní nemocnici v Jokohamě na tuberkulózu. Převezen do vlasti, pohřben v Chrudimi.

10. TRANSPORT

BEVTL Emil, občan (na lodi 11. transportní rota). Zemřel (asi) 20. 9. 1919 ve Vladivostoku, již zařazený do 10. transportu. Ze seznamů transportu vyškrtnut až po vyplutí lodi.

JESLÍNEK Josef, střelec strážní roty při dělostřeleckých skladech I. čs. střelecké divize (na lodi 5. transportní rota). Narozen 12. 3. 1894 v Žerovicích (okr. Přeštice), příslušný tamtéž, tesař. Zemřel 1. 12. 1919 v lodní nemocnici na palubě lodi Capetown Maru na cukrovku a tuberkulózu. Pohřben v Rudém moři.

MALÍK Jan, střelec (3. transportní rota). Zemřel 21. 12. 1919 ve vlaku ve stanici Montbéliard, při cestě z Marseille, na tuberkulózu. Pohřben ve Francii.

11. TRANSPORT

ŠIFNER Josef, četař 5. čs. střeleckého pluku „Pražského – T. G. Masaryka“. Narozen 17. 8. 1893 ve Dvoře Králové nad Labem, příslušný tamtéž, chemik. Zemřel 10. (7.) 12. 1919, během plavby na lodi Italy Maru, na následky zranění pokousání žralokem během koupání v moři.

12. TRANSPORT

GRÜNDLOVÁ Věra, dcera legionáře Bohumila Gründla (roč. 1885) a jeho manželky Marie (roč. 1892). Zemřela 24. 12. 1919 ve věku tří a půl roku na palubě lodi Scotland Maru. Pohřbena v moři.

KOPECKÝ Alois, dělostřelec 1. baterie 2. lehkého dělostřeleckého pluku. Narozen 15. 12. 1888 (1886) v Olšanech (okr. Olomouc), příslušný do Štětovic (okr. Prostějov), rolník, tovární dělník. Zemřel 7. 12. 1919 v Singapuru na palubě lodi Scotland Maru na zánět plic a srdeční vadu. Pohřben v Jihočínském moři (v blízkosti Bornea).

14. TRANSPORT

ZEIMEL (též ZAIMEL, ZAIML nebo SEIMEL). Zemřel 19. 12. 1919 na palubě lodi Tráz-Os-Montes následkem těžké choroby. Pohřben v moři.

MIČKA František, střelec 11. roty 8. čs. střeleckého pluku „Slezského“. Narozen 19. 11. 1889 v Nové Vsi (okr. Vídeň), příslušný do Vojnice (okr. Strakonice), dělník. Zemřel 22. 1. 1920 na palubě lodi Tráz-Os-Montes během plavby okolo Adenu do Suezského průplavu na nemoc. Pohřben v Rudém moři.

15. TRANSPORT

BÍLEK Josef, střelec 2. čs. střeleckého pluku „Jiřího z Poděbrad“ (též uváděn 1. pluk). Narozen 4. 2. 1894 v Sobotce (okr. Sobotka), příslušný tamtéž, truhlář. Zemřel 3. 2. 1920 na palubě lodi Shunko Maru na zánět mozkových blan. Pohřben v Rudém moři.

19. TRANSPORT

CIGOŠ Josef Vladimír, desátník 10. roty 2. čs. střeleckého pluku „Jiřího z Poděbrad“. Narozen 24. 11. 1891 v Nedakonicích (okr. Uherské Hradiště), příslušný tamtéž, rolník. Zemřel 3. 4. 1920 na palubě lodi Madawaska během plavby mezi Kolombem a Adenem na skvrnitý tyfus (též na zápal plic). Pohřben 3. 4. 1920 v 15 hodin v Arabském moři (9° 44‘ s. š., 64° 01‘ v. d.).

20. TRANSPORT

FENKL Josef, občanský pracovník zařazený do inventární roty Československého vojska na Rusi (na lodi 4. sborná rota). Narozen 22. 1. 1875 v Těšovicích (okr. Sokolov), příslušný do Královského Poříčí (okr. Sokolov), majitel kamenolomů. Zemřel 4. 5. 1920 v San Franciscu na palubě lodi Mount Vernon, kdy spáchal sebevraždu oběšením. Pohřben v moři.

TALABA Pavel, střelec 1. sborné roty. Narozen 10. 1. 1878 v Krajné (okr. Nitra). Zemřel 28. 5. 1919 v nemocnici v přístavu Cristóbal-Colón v Panamském průplavu (během plavby na lodi Mount Vernon) na následky pokusu o sebevraždu vlivem duševní choroby. Pohřben na hřbitově v Cristóbal-Colónu.

POLEDNE Ludvík Vladimír, desátník štábního oddělení 3. čs. střeleckého pluku „Jana Žižky z Trocnova“. Narozen 24. 6. 1895 v Drahněticích (okr. Tábor), příslušný tamtéž, krejčí. Zemřel 3. 6. 1920 v přístavu Cristóbal-Colón v Panamském průplavu (během plavby na lodi Mount Vernon) na následky pokusu o sebevraždu (utonutí) vlivem duševní choroby. Pohřben na hřbitově v Cristóbal-Colónu.

NOVOTNÝ Jan, střelec 7. roty 3. čs. střeleckého pluku „Jana Žižky z Trocnova“. Narozen 28. 8. 1895 v Boleradicích (okr. Hustopeče), příslušný tamtéž, dělník. Zemřel 23. (20.) 7. 1920 v Norfolku na palubě lodi America. Pohřben v Atlantickém oceánu.

JANDÍK Boris, syn legionáře Jandíka (více neznámo). Zemřel 29. 7. 1920 ve věku deseti měsíců na palubě lodi America. Pohřben v Atlantickém oceánu.

22. TRANSPORT

NOVÁK Miroslav, kapitán 3. technické roty, velitel důstojnické technické školy ve Vladivostoku. Narozen 11. 6. 1891 v Myslejovicích (okr. Prostějov), příslušný do Brna, student techniky. Zemřel 23. 3. 1920 ve Vladivostoku, již zařazen do transportu, kdy spáchal sebevraždu. (Velení nad školou převzal kapitán Bonifác Káňa.)

NEZNÁMÝ LEGIONÁŘ. Zemřel v noci z 21. na 22. 4. 1920 při noční službě (střežení zavazadel) před naloděním na loď America na srdeční mrtvici.

ŠTVOREC (též ŠKVOREC) Jan, dělostřelec 2. baterie 2. těžkého dělostřeleckého divisionu. Narozen 1. 6. (2. 6.) 1893 v Kovačici (Vojvodina), příslušný tamtéž, rolník. Zemřel 4. 5. 1920 cestou z Hongkongu do Singapuru v lodní nemocnici (na psychiatrickém oddělení) na palubě lodi America na otravu krve. V záznamech se také píše o ztuhlosti svalstva (katalepsie) a jeho smrt je spojována s choromyslností, což odpovídá dobovým závěrům pro dnes známou posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD, též Shell shock), která byla pravděpodobnou příčinou jeho smrti. Pohřben 4. 5. 1920 v 8 hodin večer v Jihočínském moři (181° s. š., 111° 41‘ v. d.).

ROSNAN František, střelec 1. jihoslovanského pluku. Zemřel v noci na 16. 5. 1920, kdy se vrhl z paluby lodi America do moře a utonul.

DOBRONRAVOV Viktor, střelec 1. roty 4. čs. střeleckého pluku „Prokopa Velikého“. Narozen 18. 4. 1899 v Černavce u Nikolajevska, příslušný tamtéž, student. Zemřel 5. 6. 1920 v 8 hodin 20 minut ráno v lodní nemocnici na palubě lodi America na zánět plic (bronchopneumonie). Jako další možná příčina smrti se uvádí sluneční úpal. Pohřben 5. 6. 1920 ve 14 hodin ve Středozemním moři (37° 21‘ s. š.; 20° 45‘ v. d.).

23. TRANSPORT

KRYSTAL Tomáš, příslušník štábu II. čs. střelecké divize. Narozen 25. 2. 1888 ve Věžnici (okr. Jihlava). Zemřel 16. 5. 1920 během plavby do ze Singapuru do Kolomba v lodní nemocnici na palubě lodi President Grant na zápal slepého střeva. Pohřben 16. 5. 1920 v 13:30 v Indickém oceánu (6° 02‘ s. š., 87° 14‘ v. d.).

ZVĚŘINA Václav, střelec 9. roty 6. čs. střeleckého pluku „Hanáckého“. Narozen 5. 1. 1896 v Srbíně (okr. Český Brod), příslušný tamtéž, rolník. Zemřel 27. 5. 1920 během plavby Rudým mořem na lodi President Grant, kdy skočil do moře a utonul v důsledku choromyslnosti.

28. TRANSPORT

KUČÍREK František, svobodník 11. roty 8. čs. střeleckého pluku „Slezského“. Narozen 12. 11. 1885 v Poděbradech, příslušný do Michalovic (okr. Havlíčkův Brod), rolník. Zemřel 6. 7. 1920 v táborové nemocnici ve Valcartieru (Saint-Gabriel-de-Valcartier), během cesty přes Kanadu, na pravostranný zápal plic. Pohřben 8. 7. 1920 ve Valcartieru. Zemřelý po sobě zanechal manželku a dvě děti.

30. TRANSPORT

RŮŽEK František, střelec 1. roty 10. čs. střeleckého pluku „Jana Sladkého Koziny“. Narozen 15. 7. 1895 v Nezdíně (okr. Ledeč nad Sázavou), příslušný do Lhoty Kamenné (okr. Ledeč nad Sázavou), dělník. Zemřel 28. 6. 1920 ve 22:30 v lodní nemocnici na palubě lodi Edellyn na otok plic. Pohřben 29. 6 1920 v 11:30 v Tichém oceánu (15° 22‘ s. š., 156° 12‘ z. d.).

SOBOLÍK Václav, střelec 8. roty 10. čs. střeleckého pluku „Jana Sladkého Koziny“. Narozen 2. 9. 1883 ve Světlé (okr. Hradec Králové), příslušný do Nechanic (okr. Hradec Králové), hudebník. Zemřel 7. 7. 1920 na palubě lodi Edellyn v přístavu Cristóbal-Colón v Panamském průplavu na srdeční slabost. Pohřben v Cristobal-Colónu.

34. TRANSPORT

GREGOR Jan, střelec 5. roty strážního praporu. Narozen 25. 2. 1891 v Sučanech (okr. Turčianský Sv. Martin), příslušný tamtéž, sedlář. Zemřel 15. 8. 1920 v lodní nemocnici na palubě lodi Huntsend během plavby z Modži do Hongkongu na syfilis (lues cerebri). Pohřben ve Východočínském moři (23° s. š., 117° v. d.).

FORMÁNEK Josef, střelec intendantstva Velitelství Dálného Východu. Narozen 9. 5. 1887 (1886) v Mělníku, příslušný tamtéž, sedlář-čalouník. Zemřel 22. 9. 1920 v lodní nemocnici na palubě lodi Huntsend. Společně s ním se plavila manželka Jelena a synové Pavel a Konstantin.

35. PRESIDENT GRANT

NEZNÁMÝ LEGIONÁŘ. Zemřel v první polovině září 1920 během plavby ze Singapuru do Kolomba na palubě lodi President Grant. Pohřben o půlnoci v Indickém oceánu.

NEZNÁMÝ LEGIONÁŘ. Zemřel v přístavu Kolombo na následky zranění pokousání žralokem během koupání v moři, během plavby na lodi President Grant.

36. TRANSPORT

FRANZ Karel, střelec strážního oddílu / Technického oddělení Československého vojska na Rusi (TechOd). Narozen 9. 5. 1893 v Kašperských Horách (okr. Sušice), příslušný tamtéž, student. Zemřel 15. 9. 1920 na palubě lodi Heffron na úplavici (dyzentérie). Pohřben v moři.

 

Loď ALMERIA

PECHAR František, četař telegrafní roty. Narozen 27. 6. 1893 v Praze (Žižkov), příslušný tamtéž, truhlář. Zemřel 22. 2. 1922 na palubě lodi Almeria na zánět mozkových blan. Společně s ním se plavila manželka Anna.

Loď BELGIC

KOVÁŘ Jan. Zemřel 25. 7. 1920 před přístavem Cuxhaven na palubě lodi Belgic na následky nemoci.

 

Seznam osob zemřelých během transportů čs. legií z Ruska do Československa v letech 1919-20, bez určených transportů:

 

BARTŮŠEK Karel Boris, četař 1. roty 1. čs. střeleckého pluku „Mistra Jana Husi“. Narozen 17. 11. 1891 v Nových Dědicích (okr. Kroměříž), příslušný tamtéž, uzenář. Zemřel 4. 6. 1920, kdy v Terstu utonul v moři.

BRYCHTA Josef, občanský pracovník zařazený do armádních dílen Československého vojska na Rusi. Narozen 4. 4. 1880 v Řečicích (okr. Nové Město na Moravě), příslušný do Vídně, obuvník. Zemřel 27. 6. 1920 v Adenském zálivu na tuberkulózu. Pohřben v Arabském moři (12° 27‘ s. š., 43° 54‘ v. d.).

KAŠPAR Adolf, střelec 8. roty 10. čs. střeleckého pluku „Jana Sladkého Koziny“. Narozen 2. 5. 1887 v Bělotíně, příslušný do Stříteže (okr. Hranice), průvodčí vlaku. Zemřel 10. 8. 1920 ve vojenské nemocnici v Lublani (Království SHS) na úplavici (dyzentérie). Pohřben v Lublani.

KORANDA Karel, střelec štábu Československého vojska na Rusi. Narozen 22. 10. 1892 ve Staré Hlíně (okr. Třeboň), příslušný tamtéž, pokrývač. Zemřel 14. 10. 1919 v Suezském průplavu. Pohřben v Suezu.

PAUL Josef, střelec hudby 10. čs. střeleckého pluku „Jana Sladkého Koziny“. Narozen 6. 7. 1880 v Horních Mokropsech (okr. Smíchov), příslušný tamtéž, stavbyvedoucí. Zemřel 17. 9. 1920 během plavby do Port Saidu na chronický zánět močového měchýře a předstojné žlázy. Pohřben v Rudém moři. 

KOCOUREK Jaroslav, střelec 8. roty 10. čs. střeleckého pluku „Jana Sladkého Koziny“. Narozen 3. 3. (5. 3.) 1888 ve Žlebech (okr. Čáslav), příslušný tamtéž, řezník. Zemřel 6. 11. 1920 během plavby z New Yorku do Evropy, kdy skočil z lodi (Savoie?) do moře a utonul. Důsledek duševní poruchy, která se objevila po zranění lebky z bojů u Dubrovky.

 

text: br. Petr Tolar