VyhledáváníPo násilném obsazení českých zemí vznikla řada odbojových skupin: Obrana národa, Politické ústředí, Petiční výbor Věrni zůstaneme nebo Ústřední výbor domácího odboje. Mezi nimi zaujal významné postavení časopis V boj. Ve všech těchto skupinách hráli významnou úlohu bývalí legionáři. 

Vedoucí funkcionáři SS založili 29. dubna 1938 v Berlíně firmu Dest GmbH – Německé závody k těžbě zemin a kamene. Tato společnost získala žulové lomy u Gusenu a od vídeňské obce lomy Wiener Graben a Marbach u Mauthausenu. Proto již v dubnu roku 1938 H. Himmler a O. Pohl rozhodli a zřízení hlavního koncentračního tábora nad městysem Mauthausen a koncentračního tábora Gusen I. 

Úkol skupiny ANTIMONY byl dán nadporučíku Františku Závorkovi plukovníkem generálního štábu Moravcem v pondělí dne 5. října 1942 ve 14 hodin na Porchester Gate v Londýně v bytě č. 12: "…je to pokračování úkolu již započatého. Je to, lépe řečeno, splynutí s úkolem, který již byl dán, byl prováděn a je již proveden. Vaše poslání, abych mluvil konkrétně, je dát se dohromady s Bartošem. Víte, kdo je Bartoš?" Npor. Závorka odpověděl plk. Moravcovi jen krátce: "Ne." Plk. Moravec nebyl překvapen a plynule navázal: "Je to jeden z nás, který tam odešel koncem minulého roku, začal z ničeho, plnil svůj úkol velmi dobře, ale potřebuje nyní naše přispění…" 

"Narodil jsem se dne 31. 1. 1921 v Čadci. Do občanské školy jsem chodil ve Skalici, od roku 1926 do 1935. Po vyjití ze školy, učil jsem se obchodním příručím u firmy: Karel Svoboda obch. Skalica do roku 1939. Po vyučení jsem byl zaměstnán na témže místě až do 11. 1. 1940. Od tohoto dne jsem opustil naši zem a přes Maďarsko – Syrii, jsem přijel do Francie dne 25. 4. 1940. Tam jsem byl přidělen k V. R. II. pluku v Agde. S touto rotou jsem přijel do Anglie, u které jsem byl až do doby, kdy jsem byl povolán k M. N. O. 2 odbor dne 25. 8. 1942." 

V roce 2017 si připomínáme dvě významná výročí spojená s osobností plukovníka in memoriam Františka Trejtnara, stíhacího pilota, účastníka 2. světové války v řadách britského Královského letectva (RAF). Hlavně je to sto let ode dne, kdy přišel na tento svět. Uplynulo však také 75 let od letecké bitvy, během které padl velitel čs. křídla Alois Vašátko a po jejímž skončení došlo k ukořistění nového německého letounu Focke Wulf Fw 190. Na této velmi důležité události pro Spojence, protože získali letuschopný exemplář letounu, který působil RAF těžké ztráty, měl Trejtnar zásadní podíl. 

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka