29 listopad

„100 LET ČS. LEGIÍ“ II. konference Československé obce legionářské

MístoPraha, prostory Nostického paláce - sídla Ministerstva kultury ČR
Datum a čas29. - 30.11.2014

Zpracování a objektivní pohled na tuto problematiku je dodnes na okraji zájmu profesionálních i laických badatelů. Historické povědomí o „prvních“ legionářích zapadlo neprávem v národní zapomnění.

A právě tyto důvody inspirovaly Československou obec legionářskou k přípravě již druhého ročníku mezinárodní konference věnované právě aspektům vzniku a rozvoji prvních dobrovolnických jednotek, roty „Nazdar“ ve Francii a České družiny v Rusku.

Konference se uskuteční v Praze poslední listopadový víkend. V rámci konference bude připraven sborník příspěvků.  

Základní termíny:

Termín konání konference: 29. – 30. listopadu 2014

Základní informace:

Konference se koná pod záštitou ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana v prostorách Nostického paláce – sídla Ministerstva kultury ČR.

mapy

Konference je veřejnosti přístupná.

Případné další informace lze získat na e-mailové adrese: konference@csol.cz, nebo na telefonním čísle: +420 737 122 713

Program konference:

Sobota 29. listopadu/Saturday 29th of November

 

800–830

Registrace/Registration

830–900

Slavnostní zahájení konference, úvodní slovo

MUDr. Jindřich Sitta

1. místopředseda ČsOL

900–930

Češi a Slováci v srbských oddílech

plk. PhDr. Eduard Stehlík MBA

Ministerstvo obrany ČR

930–1000

Relation between Serbians and Czech legions on the example of Obrad Hornjak 

Dipl.-Ing. Novica Hornjak

1000–1030

Počátky prvního čs. odboje ve Velké Británii

Mgr. Tomáš Jakl

Vojenský historický ústav Praha

1030–1045

Přestávka/Coffee break

1045–1115

Československý zahraniční odboj ve Francii za první světové války

Prof. Dr. Alain Soubigou

Universita Sorbonna, Paris

1115–1145

Nejen Arras. Dobrovolníci roty Nazdar na západní frontě v letech 1917 – 1918.

PhDr. Petr Hofman

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

1145–1215

Jeden z nejlepších – Životní osud Ladislava Preiningera

Zdeněk Špitálník

Vojenský historický ústav Praha

1215–1245

Slováci v Rote Nazdar, po stopách Jozefa Adamíka

JUDr. Miroslav Bilský

Jednota ČsOL v Senci

1245–1330

Oběd/Lunch

1330–1400

Památka Ludvíka Mertlíka z Královedvorska, příslušníka legendární Roty „Nazdar“

Mgr. Ondřej Vašata

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, ČsOL Ml. Boleslav

1400–1430

Sokolové v legiích ve světle statistiky

Mgr. Tomáš Kykal

Vojenský historický ústav Praha

1430–1500

Tradice Roty Nazdar u Hraničářského

praporu 2

Mgr. Jan Juřena

Muzeum Mladoboleslavska, ČsOL Ml. Boleslav

1500–1530

Pozdrav z Paříže, představení činnosti sdružení čs. dobrovolníků a Obce legionářské ve Francii

Pavel Lesák

Jednota ČsOL Paříž

1530–1545

Přestávka/Coffee break

1545–1615

Krajanské organizace v Rusku a jejich přínos pro formování České družiny

Mgr. Dagmar Martínková

Univerzita Karlova v Praze

1615–1645

К вопросу о роли Чехословацкого корпуса в становлении мирной жизни на Урале

Николай Иванович Дмитриев, Канд. историч. наук

Уральcкий федеральный университет

1645–1715

Легенда о полку Пражские дети

Александр Михайлович Кручинин

военно-исторический клуб «Горный щит»

1715–1745

Визуализация Чехословацкого корпуса в музейных экспозициях

Оводова Светлана Николаевна,

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского

1745–1815

Československé legie v Umbrii

Prof. Lamberto Ferranti

Ministero Pubblica Istruzione

1815–1830

Ukončení sobotního cyklu přednášek

2000

Večerní posezení účastníků na Hotelu Legie/Evening meeting on the Hotel Legie

 

Neděle 30. listopadu/Sunday 30th of November

 

830–900

Odpor Moravanů proti Rakousko-Uhersku  

JUDr. Jan Kux

Jednota ČsOL Brno 2

900–930

Tábor pre Slovákov v Irkutsku

PhDr. Ferdinand Vrábel

Nadácia M. R. Štefánika Bratislava

Jednota ČsOL v Českém Brodě

930–1000

Sibiřáci v boji s partyzány

Mgr. Jaroslav Karas

Jednota ČsOL v Plzni

1000–1030

Русская бюрократия и чешская демократия: проблема комплектования военнопленными чешских воиских частей

Николай Александрович Копылов

доцент кафедры Всемирной и Отечественной истории МГИМО (У) МИД РФ

1030–1045

Přestávka/Coffee break

1045–1115

Екатеринбург в творчестве чешского художника-легионера Й. Влчека

Александр Вячеславович Емельянов

военно-исторический клуб «Горный щит»

1115–1145

Tradice čs. legií po únoru 1948

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Vojenský historický ústav Praha

1145–1215

Morální odpovědnost legionářů v boji proti nacismu

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D.

Gymnázium Uherské Hradiště

Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

1215–1245

Legionáři v čs. jednotce v SSSR v letech 1942–1945

Jiří Klůc

Gymnázium Ostrov

1245–1315

František Franěk, radista vysílačky Obrany národa

Marcela Ludvíková

Jednota ČsOL br. Stanislava Berana,

Jindřichův Hradec

1315–1400

Oběd/Lunch

1400

Ukončení konference/End of the conference

1415–1600

Putování po stopách významných legionářů na Olšanských hřbitovech/Visit of Olsany cemetery

ČSOL konference M