Akce - Legie 100 - 2014

29listopad
„100 LET ČS. LEGIÍ“ II. konference Československé obce legionářské

prisahaV letošním a jubilejním roce 2014 si celý svět připomíná sté výročí vypuknutí první světové války a s ním pochopitelně i Československá obec legionářská. Pro naši organizaci a soudobou českou společnost má však rok 2014 ještě jeden, mnohem významnější, rozměr. Po boku dohodových mocností se začaly utvářet první dobrovolnické jednotky s cílem vydobýt nezávislost Čechů a Slováků na rakouské monarchii. Staly se tak základními kameny budoucí zahraniční československé armády.

Zobrazit více
13prosinec
Karpaty 1914-2014

V roce 2014 jsme si připommněli 100. výroční zahájení první světové války, která surově vtáhla miliony mužů do svých vřav. Většina těchto vojáků věřila, že do vánoc 1914 budou opět doma. Realita však byla jiná a ti, kteří měli štěstí, stravili v poli vánoce hned čtyřkrát. Přelom roku 1914 a 1915 tak prožívali vojáci bojující na východní frontě, v prvních zákopových bojích této války. Fronta se zde totiž ustálila jen několik dní před koncem prvního válečného roku. Ruská vojska tou dobou operovala hluboko za původními hranicemi Rakousko-uherského císařství a došla až do míst slovenských Karpat, tedy na území budoucího Československa. Právě tyto boje byly předmětem rekonstrukce bojů, které proběhly dne 13. prosince 2014 v Josefově.

Zobrazit více