"NOVÉ ZAČÁTKY" VIII. konference Československé obce legionářské

Jménem Československé obce legionářské si vás dovolujeme srdečně pozvat na další ročník mezinárodní konference, která se uskuteční netradičně ONLINE 15. prosince 2020, tentokrát pod názvem "Nové začátky". Aktuální pandemická situace nám v letošním roce bohužel neumožňuje uspořádat konferenci v rozsahu minulých ročníků. Vlastní koncept konference spočívá v tom, že přednášející nám poskytnout video-nahrávky svých prezentací v rozsahu max. 15 minut. Veškeré videozáznamy budou následně centrálně zpracovány a zveřejněny 15. prosince na Youtube kanálu Československé obce legionářské. 

Letošní ročník konference reflektuje, tak jako minulé ročníky, především 100 let staré události. Společně bychom se tak vrátili do roku 1920 a odbornou formou si připomněli:

  • Ukončení bojových operací čs. legionářského kontingentu v Rusku
  • Aspekty návratu legií do Československa
  • Vznik prvních legionářských organizací v ČSR v období před karlínským sjezdem legionářů
  • Integrace válečných veteránů do nové společnosti
  • Budování nového konceptu čs. armády v republice
  • Problematika tzv. unifikace čs. branné moci.

I s vědomím, že konference v této distanční formě omezí osobní kontakt, který je vždy důležitým aspektem odborného pojednání, věříme, že nová forma nesníží váš zájem o aktivní účast na konferenci v roce 100. výročí návratu posledních legionářů do vlasti.

 

2019 11 22 Válka nekončí

 

Program:

BUDE DOPLNĚNO

 

Konference se koná za podpory Ministerstva obrany ČR.