"NOVÉ ZAČÁTKY" VIII. konference Československé obce legionářské

Jménem Československé obce legionářské si vás dovolujeme srdečně pozvat na další ročník mezinárodní konference, která se uskuteční netradičně ONLINE 18. prosince 2020, tentokrát pod názvem "Nové začátky". Aktuální pandemická situace nám v letošním roce bohužel neumožňuje uspořádat konferenci v rozsahu minulých ročníků. Vlastní koncept konference spočívá v tom, že přednášející nám poskytnout video-nahrávky svých prezentací v rozsahu max. 15 minut. Veškeré videozáznamy budou následně centrálně zpracovány a zveřejněny 18. prosince na Youtube kanálu Československé obce legionářské. 

Letošní ročník konference reflektuje, tak jako minulé ročníky, především 100 let staré události. Společně bychom se tak vrátili do roku 1920 a odbornou formou si připomněli:

  • Ukončení bojových operací čs. legionářského kontingentu v Rusku
  • Aspekty návratu legií do Československa
  • Vznik prvních legionářských organizací v ČSR v období před karlínským sjezdem legionářů
  • Integrace válečných veteránů do nové společnosti
  • Budování nového konceptu čs. armády v republice
  • Problematika tzv. unifikace čs. branné moci.

I s vědomím, že konference v této distanční formě omezí osobní kontakt, který je vždy důležitým aspektem odborného pojednání, věříme, že nová forma nesníží váš zájem o aktivní účast na konferenci v roce 100. výročí návratu posledních legionářů do vlasti.

 

2019 11 22 Válka nekončí

 

Příspěvky se zveřejní v playlistu na YouTube kanálu Československé obce legionářské v pátek 18. 12. 2020 od 9:00. 

YouTube Emblem

"Nové začátky" Tak zní název v pořadí již sedmé mezinárodní konference, kterou uspořádala Československá obec legionářská a jejíž standardní průběh narušila v letošním roce pandemická situace. Dovolte nám prosím touto cestou představit konferenci v multimediální podobě a to ve formě videonahrávek jejích účastníků. Konference, tak jako v letech minulých, reflektuje zejména 100 let staré události. Tématem té letošní je tak problematika návratu posledních legionářů z Ruska. Připomíná nejenom technické aspekty návratu, okolnosti cesty legionářů kolem světa do svobodné vlasti, ale akcentuje i komplikace při integraci navrátilců do běžného života a s tím související vznik prvních legionářských organizací v nové republice. Konference se dotýká i domácí situace související s tzv. procesem unifikace čs. branné moci po první světové válce a to na příkladu vývoje stejnokrojů a výzbroje. Na konferenci vystupují i ruští historici, jejichž lokální přístup přispívá nejenom k novému poznání, ale do značné míry vnáší tolik potřebné světlo do dané problematiky přímo v Ruské federaci.

Pevně věříme, že konference pro vás bude informačně zajímavá a přinese do řady témat nové postřehy a podněty. Konference byla připravena za významné podpory Ministerstva obrany ČR.

 

Program:

2020 12 18 Nové začátky program