Proběhlé konference

18prosinec
„NOVÉ ZAČÁTKY“ VIII. konference Československé obce legionářské

Jménem Československé obce legionářské si vás dovolujeme srdečně pozvat na další ročník mezinárodní konference, která se uskuteční netradičně ONLINE 18. prosince 2020, tentokrát pod názvem „Nové začátky“. Aktuální pandemická situace nám v letošním roce bohužel neumožňuje uspořádat konferenci v rozsahu minulých ročníků. Vlastní koncept konference spočívá v tom, že přednášející nám poskytnout video-nahrávky svých prezentací v rozsahu max. 15 minut. Veškeré videozáznamy budou následně centrálně zpracovány a zveřejněny 18. prosince na Youtube kanálu Československé obce legionářské. 

Zobrazit více
22listopad
„VÁLKA NEKONČÍ“ VII. konference Československé obce legionářské

Jménem Československé obce legionářské si vás dovolujeme srdečně pozvat na další ročník mezinárodní konference, která se uskuteční ve dnech 22. – 23.  listopadu 2019 v Praze, tentokrát pod názvem „Válka nekončí“. Již 7. ročník konference bude zaměřen na sto let staré události těsně po skončení války, kdy probíhal zápas o ustálení československých hranic a na vzdálené Sibiři byl kontingent československých legií v Rusku uzavřen ve víru ruské občanské války. Kromě těchto událostí je ambicí konference otevřít i další témata ve vztahu k integraci navrátilců z bojišť Světové války do běžné společnosti a s tím související počátky vzniku veteránských organizací v Československé republice.

Zobrazit více
23listopad
„AŤ ŽIJE REPUBLIKA 1918-2018“ VI. konference Československé obce legionářské

Jménem Československé obce legionářské si vás dovolujeme srdečně pozvat na tradiční podzimní mezinárodní konferenci, tentokrát tematicky věnovanou válečnému a vítěznému roku 1918 s názvem „Ať žije republika!„. Konference se uskuteční ve dnech 23. – 24. listopadu 2018 v prostorách sídla Československé obce legionářské na hotelu Legie. 

Zobrazit více
1prosinec
„ZBOROV, NÁŠ VZOR! 1917-2017“ V. konference Československé obce legionářské

Jménem Československé obce legionářské si vás dovolujeme srdečně pozvat na jubilejní 5. ročník mezinárodní konference ČsOL s tematickým názvem „Zborov, náš vzor!“. Setkání profesionálních i amatérských historiků se uskuteční ve dnech 1. a 2. prosince v Praze a Pardubicích. Hlavními tématy konference jsou 100. výročí bitvy u Zborova v roce 1917 a události roku 1942, od nichž letos uplynulo 75 let.

Zobrazit více
25listopad
„VE JMÉNU TRADICE 1916-2016“ IV. konference Československé obce legionářské

Československá obec legionářská pořádá ve dnech 25.–27. listopadu 2016 čtvrtý ročník mezinárodní konference s názvem „Ve jménu tradice„. Jak již název třídenní konference napovídá, je prioritním cílem připomenout kontinuitu odkazu československého odboje v letech 1914–1920, v rámci tradice a aktivit Československé obce legionářské i novodobé vojenské organizace.

Zobrazit více
28listopad
„VSTŘÍC NADĚJI! 1915–2015“ III. konference Československé obce legionářské

Vstříc naději je název již třetího ročníku konference Československé obce legionářské pořádané v rámci projektu Legie100. S odstupem sta let je letošní rok především symbolem první účasti čs. legionářů na bitevních polích jak na východní, tak i na západní frontě. Zatímco v květnu 1915 sváděli příslušníci české roty Nazdar v rámci Cizinecké legie krvavé boje u francouzského Arrasu, na východní frontě Česká družina narušovala stabilitu rakousko-uherských pozic svoji výzvědnou aktivitou. Rok 1915 se pak stal i svědkem významných selhání českých pluků v rámci rakouské-uherské armády v bitvách s carskými vojsky.

Zobrazit více
29listopad
„100 LET ČS. LEGIÍ“ II. konference Československé obce legionářské

prisahaV letošním a jubilejním roce 2014 si celý svět připomíná sté výročí vypuknutí první světové války a s ním pochopitelně i Československá obec legionářská. Pro naši organizaci a soudobou českou společnost má však rok 2014 ještě jeden, mnohem významnější, rozměr. Po boku dohodových mocností se začaly utvářet první dobrovolnické jednotky s cílem vydobýt nezávislost Čechů a Slováků na rakouské monarchii. Staly se tak základními kameny budoucí zahraniční československé armády.

Zobrazit více
23listopad
„ČS. LEGIE V BOJI ZA SAMOSTATNÝ STÁT A JEJICH ODKAZ V 21. STOLETÍ“ I. konference Československé obce legionářské

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2013 se v prostorách sídla Československé obce S6303851legionářské uskuteční mezinárodní konference s názvem „Československé legie v boji za samostatný stát a jejich odkaz v 21. století„. Hlavním cílem konference je v předvečer stého výročí zrodu prvního odboje připomenout aspekty vzniku a vývoje legionářského vojska, přiblížit dosud neznámé okolnosti a osudy přímo spjaté s iniciativou zaměřenou na vznik samostatného státu a v neposlední řadě zhodnotit morální a ideologický základ odboje a jejich předních představitelů s vyzdvihnutím aktuálnosti myšlenek pro soudobou společnost.

Zobrazit více