Konference


Konference pořádané Československou obcí legionářskou

Československá obec legionářská usiluje o rozvoj historického poznání a zviditelnění badatelského zaměření svých členů i spolupracovníků na poli dějin prvního i druhého československého odboje, jakož i novodobých zahraničních misí. Vlastním vědeckým výstupem jsou pak konference pořádané ČsOL za účasti historiků, badatelů a pedagogů z tuzemska i zahraniční.


CHYSTANÉ KONFERENCE

Československá obec legionářská aktuálně žádnou konferenci nepořádá.