Rok vydání 2013

Legionářský směr 4/2013 PDF
Legionářský směr, číslo 4/2013
Obsah čísla:

Obsah čísla:

 • Přispějme na pomník armádnímu generálovi Tomáši Sedláčkovi!
 • Vláda ČR významně podpořila a zaštítila projekt Legie 100
 • Váleční veteráni se setkali s premiérem v Hrzánském paláci
 • XI. zasedání Česko-ruské společné mezivládní komise pro válečné hroby
 • Památce jednoho z nejtěžších střetnutí čs. legionářů v jejich ruské anabáz
 • Konference Československé obce legionářské „Československé legie v boji za samostatný stát a jejich odkaz v 21. století“
 • Suverenita, svoboda, spravedlnost, odvaha a bratrství
 • Masaryk a legie
 • Sídlo ČsOL a Štefánikův dům
 • Československá obec legionářská v severovýchodních Čechách
 • Ideály Risorgimenta a zrod Československých legií v Itálii (Řím, duben 1918)
 • Padula 1916–1919, dawn of the Czechoslovaks
 • Legionári a Nové Zámky
 • Československé legie a Československý červený kříž
 • LWF Model V Tractor. Americké letadlo československých legií
 • Mýtus legionáře Jaroslava Fraňka
 • Československé legie v Rusku a volyňští Češi
 • Чешский лев под русским знаменем: политические и военные проблемы формирования чехословацких воинских частей в годы Первой мировой войны 1914 –1918 гг.
 • 95-летие боев за Верх-Нейвинск
 • Чехословацкие офицеры – кавалеры ордена Святого Георгия и Георгиевского Оружия 1917 г.
 • 2. československý jízdní pluk „Sibiřský“ a každodennost československých kavaleristů na Sibiři
 • Označování státní příslušnosti na stejnokrojích čs. vojáků v zahraničí v letech 1939–1945
 • Francouzský legionář Zdenko Waldhütter
 • Kapitán francúzskych légií Jozef Honza – Dubnický (1884 –1965)
 • Otto Linhart, radista vysílačky domácího odboje Sparta I
 • Legionáři na Uherskobrodsku v protinacistickém odboji
 • Balkánská cesta v letech 1939-1941 přes Jugoslávii do zahraniční armády
 • Legionář Josef Šnejdárek a dnešní Těšínsko
 • Válečné vzpomínky plukovníka v. v. Andreje Koby
 • Pouť ČsOL po stopách italských legionářů uctila jejich památku
 • Bojovník od Dukly Vasil Korol má nové sako a válečná vyznamenání
 • …a vzpomínky zůstanou
 • Ještě k 70. výročí osvobození Kyjeva
 • Příběhy sbírkových předmětů VHÚ – Vojenská knížka Josefa Gabčíka
Legionářský směr 32013 PDF
Legionářský směr 3/2013
Obsah čísla:

Obsah čísla:

 • Československá obec legionářská má svůj památný den
 • Přímo ve francouzském Darney jsme si letos připomněli slavnou přísahu čs. legionářů v roce 1918
 • Legionářská pouť Francií po stopách československých dobrovolníků z první světové války
 • Vouziers – Terron 1918
 • Muž s lipovou ratolestí na klopě
 • Vzpomínky na mého dědu generála Antonína Mikuláše Čílu
 • Pomník hrdinů padlých u Zborova stojí na břehu Malše
 • V Singapuru po stopách dědy legionáře
 • Karel Borský, válečný fotograf čs. samostatné brigády v SSSR
 • Bitva o Británii
 • Legionáři bojovali jako lvi při rekonstrukci bojů na Piavě
 • Senioři druhého odboje
 • Legionář Václav Balcar dokázal svým fotografiím vdechnout duši
 • KVH Tommy & Yankee o.s. Plzeň – partner ČsOL
 • Konal se 10. sjezd České obce sokolské
 • Jaký byl 1. ročník Legionářského marše?
 • OHEŇ(BEZ)NADĚJE – po stopách ležáckých dětí
 • Battlefield J. Klemeše: 700 soutěžících a 2000 diváků
 • Druhý ročník cykloprejazdu Hodonín – Košariská 2013
 • Řády a vyznamenání ruských legionářů               
 • Příběhy sbírkových předmětů VHÚ – Stejnokroj četaře Michala Tomáše, 1945
Legionářský směr 22013 PDF
Legionářský směr 2/2013
Obsah čísla:

Obsah čísla:

 • Před 95 lety se Lipjagy staly místem jednoho z největších bojových vystoupení čs. legií v Rusku
 • Československé legie v Itálii se zapsaly do historie
 • Moravský řezník stáží T. G. Masaryka v Chicagu
 • „Námořní bitva“ na Bajkale
 • Československá státní škola ve Velké Británii v letech 2. světové války a její místo v zahraničním odboji
 • Smutné osudy hrdinů
 • Z válečných vzpomínek Dary Pauldové
 • Karel Krupica – bojovník od Sokolova
 • Jen tak dál, hoši!
 • Naše vystoupení na IDETu 2013 vnímám velmi pozitivně
 • Čs. obec legionářskou považuji za klíčového partnera
 • Muž bez tváře
 • Odznak pro ostřílené bojovníky
 • Volynští Češi – Volyňáci – a něco o nich
 • Z legionářských tradic Opavska
 • Naučná stezka Československé opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Stříbra
 • Slavkovské memento 2013
 • Kronikář trosek Londýna aneb příběh malíře-vojáka Karola Molnára
 • Vztah Rusů k čs. legionářům i historii se mění
Legionářský směr 12013 PDF
LEGIONÁŘSKÝ SMĚR, ČÍSLO 1/2013
Obsah čísla:

Obsah čísla:

 • Jsou výročí navýsost  smutná a tragická…
 • Legiovlak míří na IDET v Brně
 • Armádní generál Josef Šnejdárek: Jsem rváč a voják a miluji boj.
 • Šnejdárek a boje na Slovensku
 • JOSEF MÜLLER – agent chodec prvního odboje
 • Zapomenutý československý generál MILOSLAV FASSATI
 • „Muži bez křídel“ – poválečné osudy příslušníků čs. výsadkových skupin ze Západu
 • Oslavy 70. výročí bitvy u Sokolova byly vskutku důstojné
 • Od zahájení operace Iraque Freedom uplynulo deset let
 • Hrozby pod lupou
 • 1. tanková rota Aktivních záloh „ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ“ se představuje
 • KVH Rota Nazdar o. s. slaví dvacet let své existence
 • Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika – ako to bolo
 • OSUDOVÝ DEN: středa 24. června 1942
 • Muž, který stál u zrodu dálnice D1
 • Legionářský pomník hrdiny plukovníka Josefa Jiřího Švece patří na pražský Pohořelec
 • Vojenské památníky mají své příznivce a ochránce