Jekatěrinburg – pomník československým legionářům

18. 11. 2012

V Pondělí 17. listopadu 2008 proběhlo v Jekatěrinburgu za účasti 1. místopředsedy ČsOL Jindřicha Sitty a tiskového tajemníka ČsOL Milana Řepky slavnostní odhalení pomníku, věnovaného československým legionářům, kteří padli v Rusku v období let 1914 až 1918.

V ruském Jekatěrinburgu na Michajlovském hřbitově, byl slavnostně odhalen pomník padlým československým legionářům v období 1914 až 1918. Slavnostního odhalení se kromě 1. místopředsedy ČsOL pkl. MUDr. Jindřicha Sitty zúčastnili i předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Miloslav Vlček (ČSSD), náměstek ministryně obrany ČR pan František Padělek, Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Ruské federaci Miroslav Kostelka, Generální konzul ČR v Jekatěrinburgu pan Miroslav Rameš. Za ruskou stranu to byli mimo jiné gubernátor Sverdlovské oblasti pan Eduard Rossel, Předsedkyně Sněmovny reprezentantů zákonodárného shromáždění Ludmila Babuškina a Starosta města Jekatěrinburg Arkádij Černěcký.

 

 

Výstavba pomníku byla zahájena bezprostředně po skončení 1. světové války a na jeho vybudování tehdy proběhla v Jekatěrinburgu občanská sbírka. Přesto však v následujících letech po nástupu bolševiků k moci nesměl být nikdy dokončen proto si velmi vážíme toho, že se tak stalo v roce 90. výročí vzniku svobodného Československého státu,“ řekl při této příležitosti 1. místopředseda ČsOL Jindřich Sitta. Pomník bylo možné dokončit nejen až po získání potřebných povolení a souhlasu ruských úřadů, ale především díky finanční podpoře Ministerstva Obrany ČR a soukromé společnosti Alta.

 

 

Jindřich Sitta v této souvislosti při slavnostním odhalení pomníků přítomným nejen poděkoval za jejich nemalé a úctyhodné přispění k rozvoji legionářských tradic svobodného Československého státu, který by bez osobních obětí legionářů první světové války nikdy nevznikl, ale předal také vysoké vyznamenání obce legionářské – Záslužný Kříž Československé obce legionářské III. stupně předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Miloslavu Vlčkovi, Generálnímu konzulovi ČR v Jekatěrinburgu panu Miroslavu Ramešovi, předsedovi Jekatěrinburského klubu legionářských tradic a vojenské historie panu Alexandru Kručininovi a předsedovy představenstva akciové společnosti Alta panu Vladimíru Plašilovi.

 

 

Československá obec legionářská je nositelkou těch nejčestnějších tradic „otců zakladatelů“ našeho svobodného Československého státu a proto jsme přesvědčeni, že chceme-li budovat a rozvíjet jejich odkaz, který nám jako budoucí generaci zanechali a za nějž umírali, je naší povinností nezapomenout na jejich nezměrnou odvahu a víru ve smysl společného cíle a to navzdory jejich osobnímu utrpení a toho je dokladem i tento pomník.“ Uvedl ve svém projevu při odhalení pomníku československým legionářům Jindřich Sitta. (celý projev viz. Příloha)

Milan Řepka

 

 

Tiskový tajemník ČsOL