2008

Náměstek MO převzal pamětní medaili ČsOL

18. listopadu 2012 2008

Náměstek ministryně obrany František Padělek byl 18. prosince 2008 slavnostně vyznamenán Pamětní medailí (záslužným křížem) Československé obce legionářské II. stupně.

Jekatěrinburg – pomník československým legionářům

18. listopadu 2012 2008

V Pondělí 17. listopadu 2008 proběhlo v Jekatěrinburgu za účasti 1. místopředsedy ČsOL Jindřicha Sitty a tiskového tajemníka ČsOL Milana Řepky slavnostní odhalení pomníku, věnovaného československým legionářům, kteří padli v Rusku v období let 1914 až 1918. V ruském...

Jekatěrinburg – Vyznamenání Záslužným křížem ČsOL III. stupně

18. listopadu 2012 2008

1. Místopředseda ČsOL Jindřich Sita při příležitosti slavnostního odhalení pomníku československým legionářům padlým v Rusku dne 17. listopadu 2008 v Jekatěrinburgu vyznamenal Záslužným křížem ČsOL III. stupně, ty kdo se zasloužili o vybudování tohoto pomníku.

Jekatěrinburg – projev 1. místopředsedy ČsOL

18. listopadu 2012 2008

Projev 1. místopředsedy plk. MUDr. Jindřicha Sitty při příležitosti slavnostního odhalení památníku Československým legionářům ze dne 17. listopadu 2008 Michajlovský hřbitov - Jekatěrinburgu 17. listopadu 2008   Vážený pane předsedo, Vážený pane Gubernátore, vzácní ...

90. LET OD BOJŮ ČS. LEGIONÁŘŮ V ITÁLII

18. listopadu 2012 2008

Letos oslaví naše republika 90. výročí svého vzniku. Tedy události, na níž měli lví podíl naši legionáři bojující na všech frontách 1. světové války. Během druhé poloviny roku 1918 tak sváděli čsl. legionáři boje i na italsko-rakouské frontě za tvrdých geografických ...

Porada předsedů jednot ČsOL

18. listopadu 2012 2008

V sobotu 4. října se v sídle ČsOL v Praze sešli předsedové jednotlivých jednot ČsOL. Mezi hlavní body jednání byla mimo jiné zařazena prezentace akualizovaných webových stránek ČsOL, informace o ekonomické situaci ČsOL, zpráva o činnosti jednot ČsOL a zpráva o stavu čerpán...

Návštěva centra OSN ve Vídni

18. listopadu 2012 2008

Díky Československé obci legionářské, Jednotě Sdružení válečných veteránů ČR jsme měli jedinečnou možnost podívat se do centra OSN ve Vídni. Ojedinělé akce se 17. září 2008 zúčastnili kromě našeho gymnázia také žáci Základních škol na ulici Mutěnická a Čejkovic...

Nový web ČsOL

18. listopadu 2012 2008

Vážení přátelé, právě jste vstoupili na nové webové stránky Československé obce legionářské. Jejich aktualizovaná podoba vychází především z požadavku moderní doby na informativnost a přehlednost. Současný rozvoj informačních technologií, tak nemohl minout ani ČsOL. V...

Neformální setkání s předsedkyní KPV

18. listopadu 2012 2008

Neratovice (1. září 2008) - Při příležitosti udělení čestného názvu a zahájení školního roku Prezidentem republiky Václavem Klausem v základní škole M. Plesingera v Neratovicích se před...

Sociální a zdravotní výpomoc

18. listopadu 2012 2008

ČsOL v návaznosti na schválené programové prohlášení ČsOL odstavec 7 bod 7.1. stanovuje PRV ČsOL následující pravidla pro čerpání sociální a zdravotní podpory pro válečné veterány...

Programové prohlášení ČsOL

18. listopadu 2012 2008

V návaznosti na zakladatelskou tradici obce legionářské současné vedení ČsOL předložilo svým členům přibližně k jednoroční diskusi v jednotlivých jednotách. Prohlášení bylo... V návaznosti na zakladatelskou tradici obce legionářské současné vedení ČsOL předložil...

Dopis čestného předsedy ČsOL členům obce

18. listopadu 2012 2008

Vážené sestry, vážení bratři, Dlouho jsem uvažoval, zda mám tento dopis napsat či ne. Protože nevidím a mám dost času na přemýšlení, nakonec jsem se rozhodl, že tento dopis napíši. Myslím, že jsem jeden z posledních nebo dokonce poslední z těch, kteří v roce 1990 a 1991 o...

Jednání RV ČsOL

18. listopadu 2012 2008

Praha (20. září 2008) - V sídle Československé obce legionářské proběhlo zasedání Republikového výboru ČsOL. Ten je volen Sněmem ČsOL a patří k nedůležitěším rozhodovací orgánů ČsOL. Mezi hlavními body jednání byly zařeny informace o vývoji ekonomické situ...