Návštěva centra OSN ve Vídni

18. 11. 2012

Díky Československé obci legionářské, Jednotě Sdružení válečných veteránů ČR jsme měli jedinečnou možnost podívat se do centra OSN ve Vídni. Ojedinělé akce se 17. září 2008 zúčastnili kromě našeho gymnázia také žáci Základních škol na ulici Mutěnická a Čejkovická z Vinohrad.

Díky Československé obci legionářské, Jednotě Sdružení válečných veteránů ČR jsme měli jedinečnou možnost podívat se do centra OSN ve Vídni. Ojedinělé akce se 17. září 2008 zúčastnili kromě našeho gymnázia  také žáci Základních škol na ulici Mutěnická a Čejkovická z Vinohrad. 

Ve Vídni pro nás byl připraven bohatý, ale náročný program. Vše začalo registrací, bezpečnostní prohlídkou, a pak už jsme mohli pokračovat přímo do areálu.  My, kovaní v angličtině, jsme si pro svou prohlídku vybrali anglicky mluvícího průvodce, který nás provedl částí hlavní budovy OSN.  

Poté jsme se přesunuli do konferenční místnosti, kde následoval blok přednášek v angličtině o samotné organizaci OSN, o tématech týkajících se dětí a mládeže (problémy drog, dopad válečných konfliktů na děti aj.). A pak přišla naše chvilka slávy, neboť ne každému se podaří promluvit na půdě OSN. Zástupci každé školy stručně představili svoji „alma mater“ zástupcům OSN a předali jim upomínkové předměty. Následovalo vystoupení rakouských a českých veteránů a přednáška o současných, ale i plánovaných vojenských operacích armády ČR v  „barvách“ OSN. To už se ale čas rapidně blížil šesté hodině, kdy byl plánován odjezd zpět do Brna. Ještě než jsme stačili opustit krásné „náměstí“ s velkým vodotryskem, stačil jeden žák rozebrat kanál, protože mu do něj zapadly klíče i s „machršňůrou“ :-D.  

Směrem na  Brno jsme se vydali vyčerpaní tíhou přednášek, ale šťastni a udiveni „kravaťáckým“ centrem, kde jsme si v těch velkých moderních budovách, obklopeni nejrůznějšími národy, připadali prostě trošku nesví… 

Rozhodně bychom chtěli vyzdvihnout dobrou organizaci a vůbec celé vedení této akce, stejně jako poděkovat všem sponzorům a hlavně společnosti STUDENT AGENCY, která zajišťovala dopravu svým luxusním žlutým autobusem.  

Tomáš Řezníček a Katka Jedličková, žáci Gymnázia Globe, s. r. o., Bzenecká 23, Brno

Návštěva žáků  ZŠ Brno v centru OSN ve Vídni

Určitě většina z vás zná Organizaci spojených národů se sídlem ve Vídni. Ale jen málokomu se poštěstilo navštívit a vidět na vlastní oči čilý ruch a atmosféru uvnitř tohoto obrovského centra.

Skupině žáků ze základní školy Mutěnická 23 se tento sen vyplnil. Tato akce byla zorganizována pod záštitou Československé obce legionářské Jihomoravské krajské organizace Sdružení válečných veteránů ČR.

Městskou část Brno-Vinohrady reprezentoval pan místostarosta Ing Jiří Pustina.

V odpoledních hodinách skupina účastníků prošla kontrolní branou do centra OSN. Naší skupiny se ujala česky mluvící studentka, která nás provedla centrem a seznámila nás s historií vzniku OSN a jejím vývojem až do současnosti. Po více než hodinovém výkladu jsme se přesunuli do přednáškové síně, kde se odehrávala další část programu. Zástupci OSN prezentovali v anglickém jazyce problematiku lidských práv a práv dítěte v kontextu OSN. Po krátké přestávce proběhla přednáška zaměřená na problematiku drog a kontroly drog.

Nejzajímavější byla pro žáky prezentace, týkající se mírových operací a činnosti ČSLO.

Na závěr tohoto programu předali žáci upomínkové předměty a dárky přednášejícím zástupcům OSN. I když jsme se z návštěvy sídla OSN vrátili až v pozdních večerních hodinách, přivezli jsme si spoustu zajímavých a nezapomenutelných zážitků.

PhDr. Ivana Bieliková 
ZŠ, Brno,