Jekatěrinburg – Vyznamenání Záslužným křížem ČsOL III. stupně

18. 11. 2012

1. Místopředseda ČsOL Jindřich Sita při příležitosti slavnostního odhalení pomníku československým legionářům padlým v Rusku dne 17. listopadu 2008 v Jekatěrinburgu vyznamenal Záslužným křížem ČsOL III. stupně, ty kdo se zasloužili o vybudování tohoto pomníku.

Vzácní hosté, dámy a pánové, nechci zdržovat dlouhým proslovem, ale jak jsme si dnes připomněli památku a odkaz našich „otců zakladatelů,“ tak jsem přesvědčen, že bychom měli stejně tak poděkovat a vyzvednout úsilí, které je svázáno s posilováním a rozvojem našich nejčestnějších legionářských tradic.

Československá obec legionářská si vždy hluboce vážila nejen politckého úsilí, ale také prosté lidské práce, která konána v zájmu vyššího principu mravního…

Proto mi dovolte, abych při této jedinečné příležitosti poděkoval předáním pamětního kříže Československé obce legionářské III.

Předsedovi Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky

p. Miloslavu Vlčkovi

 

Předsedovi představenstva akciové společnosti Alta

p. Vladimíru Plašilovi

 

Předsedovi Klubu vojenské historie „Gornij Ščit“

p. Alexandru Kručininovi

 

Generálnímu konzulovi ČR v Jekatěrinburgu

p. Miroslavu Ramešovi