Neformální setkání s předsedkyní KPV

18. 11. 2012

Neratovice (1. září 2008) – Při příležitosti udělení čestného názvu a zahájení školního roku Prezidentem republiky Václavem Klausem v základní škole M. Plesingera v Neratovicích se před…

Neratovice (1. září 2008) – Při příležitosti udělení čestného názvu a zahájení školního roku Prezidentem republiky Václavem Klausem v základní škole M. Plesingera v Neratovicích se představitelé Československé obce legionářské (čestný předseda ČsOL gen. Tomáš Sedláček, místopředseda ČsOL br. Jindřich Sitta a tiskový tajemník ČsOL br. Milan Řepka) s předsedkyní Konfederace Politických vězňů paní Naděždou Kavalierovou.

     Při tomto krátkém neformálním setkání bylo oboustranně potvrzeno, že obě organizace – tedy jak KPV, tak i ČsOL jsou rganizace, jejichž primárním cílem je udržení a rozvoj hodnot demokracie a svobody. V této souvislosti zástupci ČsOL požádali předsedkyni KPV o možnost setkání ve věci přípravy senátního návrhu zákona O protikomunistickém odboji.