Porada předsedů jednot ČsOL

18. 11. 2012

V sobotu 4. října se v sídle ČsOL v Praze sešli předsedové jednotlivých jednot ČsOL. Mezi hlavní body jednání byla mimo jiné zařazena prezentace akualizovaných webových stránek ČsOL, informace o ekonomické situaci ČsOL, zpráva o činnosti jednot ČsOL a zpráva o stavu čerpání dotací.

V sobotu 4. října se v sídle ČsOL v Praze sešli předsedové jednotlivých jednot ČsOL. Mezi hlavní body jednání byla mimo jiné zařazena prezentace akualizovaných webových stránek ČsOL, informace o ekonomické situaci ČsOL, zpráva o činnosti jednot ČsOL a zpráva o stavu čerpání dotací.
 
Předsedové jednot ČsOL dále vzalo na vědomí zprávy o činnosti Statutárního orgánu ČsOL, Předsednictva Republikového výboru ČsOL a Republikového výboru ČsOL.