Jekatěrinburg – projev 1. místopředsedy ČsOL

18. 11. 2012

Projev 1. místopředsedy plk. MUDr. Jindřicha Sitty při příležitosti slavnostního odhalení památníku Československým legionářům ze dne 17. listopadu 2008 Michajlovský hřbitov – Jekatěrinburgu 17. listopadu 2008

 

Vážený pane předsedo, Vážený pane Gubernátore, vzácní hosté, dámy a pánové,

dovolte prosím, abych se nejen připojil ke všemu co zde již bylo řečeno, ale také abych za celou Československou obec legionářskou upřímně poděkoval všem, kdo se zasloužili o dokončení pomníku, jehož výstavba byla zahájena bezprostředně po skončení 1. světové války, ale který až do dnešního dne nebyl nikdy dokončen.

      Československá obec legionářská je nositelkou těch nejčestnějších tradic „otců zakladatelů“ našeho svobodného Československého státu a proto jsme přesvědčeni, že chceme-li budovat a rozvíjet jejich odkaz, který nám jako budoucí generaci zanechali a za nějž umírali je naší povinností nezapomenout na jejich nezměrnou odvahu a víru ve smysl společného cíle a to navzdory jejich osobnímu utrpení. Ti na něž zde vzpomínáme zde položili život a to že jsme se zde sešli je dokladem toho, že jejich oběť nebyla marná. Je to také velkým závazkem do budoucna, protože tento pomník je jedním z prvních a nás nyní čeká úsilí na obnově těch dalších.

      Chtěl bych z celého srdce poděkovat, všem kdo se přičinili o obnovení vzpomínky na ty bez nichž by svobodné Československo v roce 1918 nemohlo nikdy vzniknout. Bývá téměř standardním očekáváním, že pokud se jedná o udržování národních tradic, tak tuto úlohu splní stát – tedy konkrétní úřady státní správy, ale tento pomník je důkazem toho, že význam legionářské myšlenky společné národní svobody pro jeden malý, ale hrdý středoevropský národ není vzdálen ani tam, kde to dnes téměř nikdo nečeká – soukromému podnikatelskému prostředí. Bez pomoci privátní společnosti Alta, a.s. by se totiž obnovu tohoto památníku Československým legionářům padlým v Rusku nikdy nepodařilo uskutečnit. Byl bych osobně  šťasten, pokud by tento odpovědný a vlastenecký přístup našel své další pokračovatele.

Děkuji ještě jednou všem a dovolte, abych Vám všem poděkoval legionářským:

„Věrnost za věrnost!“