Nový web ČsOL

18. 11. 2012

Vážení přátelé, právě jste vstoupili na nové webové stránky Československé obce legionářské. Jejich aktualizovaná podoba vychází především z požadavku moderní doby na informativnost a přehlednost. Současný rozvoj informačních technologií, tak nemohl minout ani ČsOL.

Vážení přátelé, právě jste vstoupili na nové webové stránky Československé obce legionářské. Jejich aktualizovaná podoba vychází především z požadavku moderní doby na informativnost a přehlednost. Současný rozvoj informačních technologií, tak nemohl minout ani ČsOL. Proto jsme se rozhodli vytvořit takové webové stránky, které nejen, že splní současné náročné požadavky pro důstojnou prezentaci ČsOL, ale které by měly také sloužit jako smysluplný nástroj pro získání věcných informací o činnosti a aktivitách ČsOL. Při konstrukci těchto stránek jsme vycházeli ze dvou základních požadavků, které však kladly nemalé programové nároky, proto jejich samotná práprava byla poněkud delší, než jsme původně předpokládali a jistě se najde i řada oblastí v nichž nás ještě hodně práce čeká. Našimi priotitami byly internetové stránky ČsOL, které budou nejen přehledné, ale budou i zdrojem důležitých informací a podkladů pro členy ČsOL. Naleznete zde proto například formuláře žádostí o sociální a zdravotní výpomoc, nejrůznější organizační a prováděcí směrnice, ale také platné dokumenty ČsOL, jako například Stanovy, Organizační a jednací řád, či Programové prohlášení ČsOL apod. Věřím, že prvotní nesnáze a možné drobné nedostatky se nám podaří záhy odstranit a vy nejen, že zachováte těmto webovým stránkám svou přízeň, ale budete je i stále častěji využívat k získávání potřebných informací o ČsOL.

Milan Řepka tiskový tajemník ČsOL