90 let od tragické smrti M. R. Štefánika

18. 11. 2012

Ve dnech 3. a 4. května 2009 se na Slovensku uskutečnila významná akce spojená s 90. výročím tragické smrti tohoto uznávaného vědce, diplomata, politika a vojenského pilota.

 Na pozvání ministra obrany SR Jaroslava Baška a předsedy vlády SR Roberta Fica se této akce spojené s odhalením památníku generála M. R. Štefánika na nábřeží Dunaje zúčastnila také delegace ČsOL ve složení první místopředseda obce plk. v. z. MUDr. Jindřich Sitta a její tajemník pplk. v. v. Ing. Emil Cigánik. Přítomni byli rovněž členové jednot ČsOL z Mladé Boleslavi a Hradce Králové v historických uniformách čs. legionářů všech tři front.
Vzpomínková akce proběhla ve třech dnech. První den byl věnován pietní vzpomínce na tragickou smrt generála Štefánika při jeho návratu do rodné země a odhalení pamětní desky jeho životní lásce a družce paní markýze Giuliane Benzoni v jeho rodném domě a současném muzeu M. R. Štefánika na faře v Košariskách. Následovalo položení věnců u monumentu na Bradle, kde leží ostatky generála a jeho dvou italských pilotů. Na závěr pietní vzpomínky byly zapáleny tradiční čtyři vatry v rozích monumentu na Bradle. Druhý den patřil konferenci o významu M. R. Štefánika v dějinách ČSR, ale i v širším evropském pojetí. Vzpomínková akce vyvrcholila vlastním odhalením památníku M. R. Štefánika na nábřeží Dunaje v moderním obchodním, kulturním a obytném centru. Třetí den se pak uskutečnila vernisáž výstavy pod názvem „Štefánik: člověk a mýtus“.
Organizace a vlastní pojetí celé vzpomínkové akce k 90. výročí úmrtí M. R. Štefánka včetně odhalení památníku v nás zanechalo hluboké dojmy a potvrzení i našeho chápání místa a úlohy M. R. Štefánika při vzniku samostatného státu Čechů a Slováků a pro nás, členy ČsOL, pak jeho význam pro vznik československých legií.
Připravil: bratr Emil Cigánik, foto: archiv ČsOL