2009

Kdo se zasloužil o podobu československo- (slovensko-)maďarských hranic?

18. listopadu 2012 2009

V sekci Historie - Historické články byl umístěn článek PhDR. Ferdinanda Vrábela o historickém pozadi vzniku konečné podoby čs.-maďarské hranice, o jejíž ubránění se zasloužili i čs. legionáři. Článek zároveň vyvrací i některá tvrzení, která se v poslední době o té...

ČsOL na Facebooku

18. listopadu 2012 2009

       Počítačový fenomén naší doby, tzv. sociální síť Facebook, oslovil také některé z členů ČsOL, kteří ho začali využívat k lepší informovanosti o dění v ČsOL i o všem dalším, co je zajímá.  Skupina „Československá obec legion...

Vzpomínková akce u příležitosti 91. výročí vzniku samostatného Československa v Rokycanech

18. listopadu 2012 2009

Dne  28. října se v Rokycanech, podobně jako na mnoha dalších místech naší vlasti, konala vzpomínková akce u příležitosti 91. výročí vzniku samostatného Československa, a to tradičně u Pomníku obětem 1. světové války na Náměstí 5. května (před vlakovým nádra...

Víte, co je Ypres?

18. listopadu 2012 2009

Ypres německá vojska nikdy nedobyla, ale německé dělostřelectvo ho rozbombardovalo do té míry, ze muž, který se tehdy na koni postavil na Grote Markt (Velkém náměstí), dohlédl z jednoho konce města na druhý, aniž by mu v tom bránila jediná stavba!V tzv. Yperské kapse se bojovalo...

Setkání s ministrem obrany ČR a hejtmanem JMK

18. listopadu 2012 2009

Setkání a slavnostního oběda se zúčastnilo celkem 10 veteránů, 5 veteránů z 2. sv. války, mj. plk. Marie Lastovecká, plk. Emil Boček, také ale i 101letý veterán, který přijel sám vlakem!!!, a 5 novodobých veteránů v čele s Robertem M. Přivítání provedl voják v dobové uni...

Historická exkurze

18. listopadu 2012 2009

23. 5. Druhý den po našem příjezdu jsme se zúčastnili vzpomínkového aktu k uctění památky československých vojáků v belgických městech Adinkerke a De Panne. Tuto vzpomínku belgičtí občané každoročně pořádají již více než 40 let. Poté jsme se přesunuli do města De Pa...

Jubilejní BAHNA s novinkami

18. listopadu 2012 2009

Na tiskové konferenci vystoupili Miroslav Žižka (zástupce velitele společných AČR), František Koch (ředitel Muzea na demarkační linii), Stanislav Drábek (člen správní rady Nadace pozemního vojska AČR), Milan Mojžíš (ČsOL) a Jiří Stanislav (Společnost Ludvíka Svobody). Pří...

Pozvání na akci – 7.3.2009 do Dobrovic

18. listopadu 2012 2009

Československá obec legionářská, Jednota Mladá Boleslav a město Dobrovice Vás srdečně zvou v sobotu 7. března od 14 hod. na Palackého náměstí v Dobrovici, kde společně vzpomeneme 159. výročí narození prvního prezidenta ČSR, prezidenta Osvoboditele T.G. Masaryka.  V...

Kto sa zaslúžil o podobu československo- (slovensko-)maďarských hraníc?

18. listopadu 2012 2009

Pri čítaní časti produkcie viacerých súčasných slovenských, českých, nemeckých a maďarských publicistov, politológov a historikov si človek často kladie mnohé otázky týkajúce sa nielen minulosti maďarsko-slovenských či maďarsko-československých vzťahov, ale aj našej sú...

Den veteránů v Rokycanech již po dvacáté

18. listopadu 2012 2009

       Tuto neděli patřily Rokycany veteránům. Nečekaně příjemné počasí a atraktivní ukázky techniky potěšily obyvatele i návštěvníky Rokycan.   Oslav 20. výročí Dne veteránů v Rokycanech se zúčastnili také zástupci Klubu vojenskéh...

Soutěžilo se o dva poháry

18. listopadu 2012 2009

Soutěž se skládala ze střelby o Putovní pohár Marie Ljalkové  (jednotlivci) a o  Pohár hrdinů padlých v boji za svobodu a demokracii (družstva). Marie Ljalková, československá odstřelovačka, která byla poprvé nasazena u Sokolova, se tohoto 1. ročníku zú...

Těžké boje o Nové Zámky

18. listopadu 2012 2009

Předseda KVH-Tatranci Miroslav Bilský při té příležitosti seznámil přítomné s historií bojů mezi ČSR a Maďarskem v této oblasti v roce 1919. Připomněl, že po rozpadu Rakouska-Uherska nová maďarská vláda považovala území někdejšího Uherska za nedělitelné ...

Projektový den s ČsOL

18. listopadu 2012 2009

Před zahájením programu byla navezena a provedena instalace výstavky (Ing. K. Černoch, L. Hrbáček, P. Vacek, M. Varták) a po úvodním slovu pana učitele Mgr. Petr Koupila byla zahájena celá akce. Byla představena pořádající organizace ČsOL  jednota JMK SVV a KVH...