2009

O pomnících v etnických a politických zápasech

18. listopadu 2012 2009

Článek slovenského historika PhDr. Ferdinanda Vrábela se zamýšlí nad významem pomníků, především na Slovensku, v souvislostech té které doby, od začátku minulého století až do současnosti.  V článku jsou, kromě jiného, zmíněny obtíže s umístěním pamětní de...

Uctili jsme slavná výročí

18. listopadu 2012 2009

Československá obec legionářská realizovala ve dnech 3. – 7. 10. 2009 pietní cestu na Slovensko a do Polska. Účastníci si připomenuli 90. výročí bojů československých legionářů při obraně jižní hranice právě vzniklé ČSR na Slovensku a 65. výročí bojů na Dukle. Delega...

Uctění památky bojovníků od Zborova

18. listopadu 2012 2009

Pietního aktu se zúčastnili a věnce položili jak zástupci Ministerstva obrany ČR, tak i představitelé vedení Československé obce legionářské v čele s jejím 1. místopředsedou MUDr. Jindřichem Sittou a čestným předsedou arm. gen. Ing. Tomášem Sedláčkem. Poděkování za...

Sborník přednášek konference k 90. výročí ČSR

18. listopadu 2012 2009

V říjnu loňského roku se uskutečnila v Brně konference k 90. výročí ČSR, na níž se finančně podílela ČsOL. Součástí konference, na níž přednášel za ČsOLBrno 2 Mgr. Jaromír Procházka, je sborník přednášek. Příprava jedinečné publikace zdárně finalizuje. Bude mít ...

Kdo se zasloužil o podobu československo- (slovensko-)maďarských hranic?

18. listopadu 2012 2009

V sekci Historie - Historické články byl umístěn článek PhDR. Ferdinanda Vrábela o historickém pozadi vzniku konečné podoby čs.-maďarské hranice, o jejíž ubránění se zasloužili i čs. legionáři. Článek zároveň vyvrací i některá tvrzení, která se v poslední době o té...

Vzpomínková akce u příležitosti 91. výročí vzniku samostatného Československa v Rokycanech

18. listopadu 2012 2009

Dne  28. října se v Rokycanech, podobně jako na mnoha dalších místech naší vlasti, konala vzpomínková akce u příležitosti 91. výročí vzniku samostatného Československa, a to tradičně u Pomníku obětem 1. světové války na Náměstí 5. května (před vlakovým nádra...

Setkání s ministrem obrany ČR a hejtmanem JMK

18. listopadu 2012 2009

Setkání a slavnostního oběda se zúčastnilo celkem 10 veteránů, 5 veteránů z 2. sv. války, mj. plk. Marie Lastovecká, plk. Emil Boček, také ale i 101letý veterán, který přijel sám vlakem!!!, a 5 novodobých veteránů v čele s Robertem M. Přivítání provedl voják v dobové uni...

Jubilejní BAHNA s novinkami

18. listopadu 2012 2009

Na tiskové konferenci vystoupili Miroslav Žižka (zástupce velitele společných AČR), František Koch (ředitel Muzea na demarkační linii), Stanislav Drábek (člen správní rady Nadace pozemního vojska AČR), Milan Mojžíš (ČsOL) a Jiří Stanislav (Společnost Ludvíka Svobody). Pří...

Vzpomínkové setkání v Kladně

18. listopadu 2012 2009

   ČsOL a ČSBS pod záštitou primátora Statutárního města Kladna uspořádaly u příležitosti 91. výročí vzniku Československé republiky pietní a vzpomínkové setkání s pokládáním věnců.   Setkání se konalo v úterý 27. 10. 2009 v 10 hod. na náměstí S...

Slavné bitvy čs. legií – bitva u Zborova

18. listopadu 2012 2009

Kdy: 2. 7. 1917 Kde: u městečka Zborov nedaleko Tarnopole v dnešní Ukrajině Kdo: státy Dohody (Velká Británie. Francie, Itálie, USA, Rusko) X tzv. centrální (ústřední) mocnosti (Německá říše, Rakousko-Uhersko, Bulharsko, Osmanská říše) přesněji: v tomto střetu arm...

Bolestné vzpomínky v Ivanově Sele

18. listopadu 2012 2009

Obec Ivanovo Selo se nachází nedaleko města Daruvar v oblasti tradičně nazývané Slavonie. Již od 18. století se zde začala utvářet silná česká menšina. První Češi, rodiny chudých rolníků, přišli do osady Ivanovo Selo na přelomu 18. a 19. století jako strážci tzv. Voj...

Setkání modrých baretů 2009 – společná akce ČsOL a SVVČR

18. listopadu 2012 2009

Akci spoluorganizovala Jihočeská krajská jednota ČsOL a Jihočeská organizace SVV ČR. Akce se organizuje každoročně od roku 2004 vždy začátkem roku (obvykle duben - sybolická spomínka na vyslání naší první jednotky do mírové mise UNPROFOR v roce 1992). Akce už má své stálé ...

Nezapomínáme!

18. listopadu 2012 2009

Dne 10. 10. 2009 se ve vesnici Poelkapelle v belgických Flandrech konalo odhalení památníku Tank Memorial Ypres Salient 243 tankistům Britského společenství, kteří za 1. světové války padli v tzv. Yperské kapse (Ypres Salient).  Památník připomíná událost z 9. října 1917, ...