Československá legie v Itálii za první světové války

18. 11. 2012

Do sekce Historie – Historické články byl umístěn první se série čtyř článků o čs. legionářích v Itálii, které k uveřejnění na  http://www.obeclegionarska.cz/ zprostředkoval bratr MUDr. Svatopluk Valníček.     

Obsáhlý článek profesora Eugenio Bucciola, prezidenta Centra pro historickou dokumentaci první světové války v San Polo di Piave, se zabývá politickou situací v Itálii před jejím vstupem do 1. světové války, okolnostmi vzniku čs. legií v Itálii i jejich tamním působením. Připomíná také památku těch čs. legionářů, kteří byli po zajetí rakousko-uherskou armádou popraveni jako vlastizrádci.

viz http://obeclegionarska.cz/dokumentace.php?mid=2&aid=201

Text: Jitka Lenková

Foto: archiv MUDr. Svatopluka Valníčka