90. výročí tragické smrti bratra generála M.R. Štefánika

18. 11. 2012

V neděli 3. května večer byla uspořádána smuteční slavnost na Bradle, vrcholku Malých Karpat, kde jsou od konce 20. let uschovány v mohyle z bílého kamene ostatky M. R. Štefánika, jenž se narodil v nedaleké vesničce Košiariská. Přelet stíhacích letadel slovenského letectva zahájil vzpomínku, které byl přítomen slovenský prezident Ivan Gašparovič a další ústavní činitelé, stejně tak zástupci České republiky, Francie a Itálie. Projevy přítomných na samotném Bradle sledovalo několik stovek lidí, potažmo diváci přímého televizního přenosu. Až mystická atmosféra byla dotvořena závěrečným symbolickým zapálením ohňů na světových stranách, jež ve večerním soumraku ozářily Štefánikovu hrobku.
Druhého dne, v pondělí 4. května v odpoledních hodinách, proběhlo v Bratislavě na břehu Dunaje odhalení sochy M. R. Štefánika v nadživotní velikosti. K slavnosti došlo na staveništi nové bratislavské čtvrti Eurovea (nedaleko Slovenského národního divadla), která je nejlepším příkladem současného překotného stavebního ruchu ve slovenském hlavním městě. Socha, jež je vysoká 7,5 metru, byla odlita v Blansku a je kopií původní sochy z roku 1938, která byla zničena v 50. letech. Stejnou sochu Štefánika v letecké kombinéze, ale v menším provedení, je možné spatřit na pražském Petříně u Štefánikovy hvězdárny. Součástí památníku je i bronzový lev, jenž je znakem čs. legií, které Štefánik založil a kterým velel. Na podstavci lva je umístěn text Pittsburské dohody z 31. května 1918, která schvaluje spojení Slováků a Čechů v samostatném státě.
M. R. Štefánik se zásadní měrou zasloužil o založení a organizaci samostatného československého vojska a dal základ budoucí světové úrovni prvorepublikové Československé armády. Svými diplomatickými schopnostmi a řadou vlivných kontaktů dokázal přesvědčit především představitele Francie o životaschopnosti myšlenky samostatného československého státu. Štefánik se řadí mezi ty, kteří hráli hlavní roli v boji za československou samostatnost a na nichž tak stojí i naše samostatnost a svoboda dnešní.
Jiří Filip
ČsOL, Jednota Ml. Boleslav