Mezinárodní setkání válečných veteránů

18. 11. 2012

Tato akce navázala na předchozí setkání a jednání zástupců jednotlivých organizací, které proběhlo ve Vídni pod hlavičkou UNIS, informační agentury OSN. Vyslanci Slovenska i českých a moravských luhů a hájů při ní opět dokázali, že jsou dobrými reprezentanty svých zemí a že jsou schopni povýšit svá setkání na vysokou úroveň vpravdě diplomatickou.

V dopolední části, která probíhala v prezentační místnosti na ubytovně Tučkova s dobovou výstavkou uniforem československých vojáků v běhu staletí, byli účastníci seznámeni s organizační strukturou Sdružení válečných veteránů v ČR, jeho spoluprací s ČsOL a ostatními složkami, včetně KVH, AZ a AČR.

Prezentovány byly akce, které se uskutečnily a které jihomoravská krajská organizace zajišťuje pro děti, školy, mládež a pro své členy regionálně i celostátně, představen byl i plán aktivit do konce roku a aktivity, na kterých by mohly obě asociace spolupracovat. Slovenská delegace rovněž prezentovala svoji strukturu a aktivity. Jmenovitě Ing. Vlado Žbodák, který byl i jejím bývalým prezidentem, měl mnoho co k danému říci.

Akce již od svého počátku jednoznačně důstojně navázala na předchozí setkání představitelů asociací ve Vídni, ba je přesáhla svojí neformálností a zapojením širšího spektra členské základny obou sdružení. Prezentací se zúčastnili i zástupci Klubů vojenské historie 43. a 45., ČsOL Jednota Brno I, kteří rovněž dostali prostor k prezentaci svých aktivit a díla.

Po prezentaci účasti našich vojáků v zahraničních misích následovalo pozvání k přímé účasti slovenských kolegů na podzimní akci ke Dni veteránů, která bude pořádána, jak je na Jižní Moravě zvykem, ve spolupráci aktivních členů jednot a sdružení dne 8. 11. 2009, spolu s výzvou ke zvážení angažovanosti slovenských veteránů v česko-slovenském závodě BZ v jejich regionech. Po volné besedě se účastníci setkání odebrali na společný oběd k nabrání sil pro odpolední sportovní aktivity.

Text a foto: Ing. Karel Černoch

Celý článek naleznete na: jihomoravsky.legionar.org