2009

Památník a vojenský hřbitov čs.dobrovolníků v La Targette

18. listopadu 2012 2009

 Do oddílu Historie - Historické články byl umístěn obsáhlý článek o historii památníku a vojenského hřbitova čs. dobrovolníků v La Targette, jehož autorem je prof. dr. Joseph Fišera,  předseda Sdružení československých dobrovolníků ve Francii „Rota Nazdar“.&n...

Bitvy 1. sv. války – bitva u Krašniku

18. listopadu 2012 2009

Kdy: 23. – 25. 8. 1914 Kde: prostor mezi městy Krašnik a Gorni v dříve ruské části Polska, cca 50 km od Lublinu Kdo: tzv. centrální (ústřední) mocnosti (Německá říše, Rakousko-Uhersko, Bulharsko, Osmanská říše) X státy Dohody (Velká Británie. Francie, Itálie, USA, Rus...

Památník u Hrabyně slavnostně otevřen

18. listopadu 2012 2009

Památník dislokovaný nedaleko Ostravy byl založen před 38 lety armádním generálem Ludvíkem Svobodou. Měl se stát památníkem osvobození tamního hospodářsky důležitého regionu. Proto jeho původní název zněl „Památník ostravské operace“. Následně však byl proměněn v&...

Memoriál plk. J. Černoty a čs. parašutistů

18. listopadu 2012 2009

Příznivým počasím, skvělými výkony, stabilně vysokou účastí většiny jednotek A ČR z řad profesionálů i aktivních záloh, mezinárodním zastoupením družstva reservistů z Polska, kvalitní rozhodčí, dobrá organizace, cenné odznaky absolventů memoriálu, tím vším se vyzna...

Zvolen osvobodil generál Šnejdárek

18. listopadu 2012 2009

Ve Zvoleně si účastníci pietní a poznávací cesty na Slovensko a do Polska organizované na podzim tohoto roku ČsOL připomněli osvoboditele Zvolena, generála Josefa Šnejdárka. Stalo se tak na náměstí SNP, před pamětní deskou na domě, kde měl generál Josef Šnejdárek (1875-1845)...

Váleční veteráni jmenováni do generálských hodností

18. listopadu 2012 2009

    Během vzpomínkového setkání ke Dni válečných veteránů v Praze na Vítkově byli včera do hodnosti brigádního generála jmenováni plukovníci M. Končický a R. Matula. Robert Matula patřil mezi výsadkáře skupiny Wolfram, po roce 1948 odešel do zahraničí a nyn...

Pozvánka na střeleckou soutěž

18. listopadu 2012 2009

Československá obec legionářská - Jednota Jihočeského kraje ve spolupráci s Jihočeskou krajskou organizací Sdružení válečných veteránů ČR, 44. lehkým motorizovaným praporem a Klubem vojáků v záloze při ÚVS J. Hradec pořádají při příležitosti 65. výročí Karpatsko ...

Navrhli vyznamenat účastníky bitvy u Zborova

18. listopadu 2012 2009

 Armádní generál Karel Klapálek (1893–1984) Po absolvování gymnázia pracoval jako účetní a v roce 1915 byl odveden a poslán na frontu do Haliče. V Rusku se nechal zajmout, vstoupil do čs. legií, zúčastnil se bitvy u Zborova a prodělal tzv. sibiřskou anabázi.Po návratu do ...

K památce generála Jaroslava Selnera

18. listopadu 2012 2009

    V úterý 27. 10. 2009 se čestným občanem města Kladna stal generálporučík Jaroslav Selner. Připomeňme si blíže jeho památku. Jaroslav Selner ml. s pamětní listinou Manželce generálporučíka J. Selnera blahopřeje Dan Jiránek, starosta města Kladna. Do sekce H...

Festival vojenských filmů 2009, Český Krumlov

18. listopadu 2012 2009

Program festivalu Festival vojenských filmů, Český Krumlov 11-14.11.2009 11. 11. 2009  Středa   11:11 Pietní akt - Městský park Český Krumlov12:00 Vernisáž výstav „Afghánistán“ a  „Nebeští jezdci“ - Mincovna (2. nádvoří zámku)12:30 Beseda s projekcí ...

U Památníku čtyř věr

18. listopadu 2012 2009

Město Čačak (72 tis. obyvatel) ležící na řece Západní Morava asi 145 km jižně od Bělehradu vždy bývalo významným centrem této oblasti. Již ve starověku zde vznikla římská osada, jejíž obyvatelé využívali četné termální prameny dodnes vyvěrající v okolí města....

Z historie královéhradeckých pěších pluků (1914-1938)

18. listopadu 2012 2009

Vážení přátelé, dovolte prosím, abych Vás tímto pozval na naši výstavu: Z historie královéhradeckých pěších pluků (1914-1938)Výstava přibližuje život a boje královéhradeckých pěších pluků a vojáků v bouřlivých letech 1914 až 1920, v klidnějších časech tzv. prvn...

Vzpomínka v La Targette

18. listopadu 2012 2009

Na tomto hřbitově jsou pohřbeni příslušníci čs. roty Nazdar, první ryze české národní jednotky, která vznikla dne 31. srpna 1914 v Bayonne jako 1. rota praporu C, II. pochodového pluku Marocké divize Cizinecké legie. Rota tehdy čítala 250 mužů rozdělených do čtyř čet pod ve...