První padlý čs. voják 2. světové války

18. 11. 2012

Sedmdesát let poté si tuto smutnou událost u pamětní desky Štěpána Kurky na rodinném hrobě na hřbitově v rodných Lužicích u Hodonína připomenuli zástupci obce, Československé obce legionářské, Krajského vojenského velitelství Brno, Aktivní zálohy KVV Brno, Klubu vojenské historie „Pětačtyřicítka“ Brno, lužického Sokola a místní občané.

  

Nadporučík pěchoty Štěpán Kurka byl po svém útěku do Polska prezentován u čs. voj. skupiny v Krakově. Ač důstojník pěchoty byl vzhledem ke své kvalifikaci leteckého pozorovatele přijat dne 29. 8. 1939 do řad polského letectva a se skupinou čs. letců odjel na leteckou základnu Deblin (80 km jihovýchodně od Varšavy).

Druhého dne války se letiště stalo terčem těžkého bombardování Luftwaffe. Češi npor. Štěpán Kurka a por. let. Zdeněk Rous společně se Slovákem por. let. Ondrejem Šándorem přitom zahynuli. Stali se tak prvními z předlouhé řady čs. vojáků padlých ve 2. světové válce. Pohřbeni byli na místním hřbitově.

Rodina zprávu o smrti Štěpána Kurky obdržela až v červnu 1945, kdy po celou dobu doufala v jeho návrat. Štěpán Kurka byl in memoriam povýšen nejprve na štábního kapitána pěchoty (1. 2. 1947) a poté na plukovníka (1. 6. 1991). V roce 1942 byl in memoriam vyznamenán Československým válečným křížem 1939.

Po pietním aktu se v místní škole uskutečnila ukázka výstroje a výzbroje příslušníků čs. vojska na Středním východě – tzv. „Tobruckých krys“ zároveň s promítnutím nejnovějšího českého válečného filmu Václava Marhoula „Tobruk“. Toto téma spolu s následnou besedou pro žáky místní základní školy nebylo zvoleno náhodou – sedm občanů a rodáků z Lužic bylo prezentováno u čs. vojenských jednotek na Středním východě.

 

Text: František Trávníček a Ladislav Lenk

Foto: Obecní úřad Lužice a Jana Líčeníková