Památce Antonína Doležala

18. 11. 2012

Československá brigáda „Jana Žižky z Trocnova“ v Jugoslávii byla založena 26. října 1943 v malé osadě Bučje mezi pohořím Psunj a Papuk ve Slavonii (části Chorvatska mezi řekami Sávou a Drávou), kde počátkem 2. světové války žilo asi 30 tisíc Čechů. Po vzniku fašistického státu Nezávisle državy chorvatské v roce 1941 se stala česká menšina cílem krutého teroru – české vesnice byly vypalovány a jejich obyvatelé, pokud přežili, deportováni do koncentračních táborů.

Komunistická strana Jugoslávie na vývoj situace v zemi reagovala tak, že vystoupila z ilegality a začala proti fašistům organizovat partyzánské akce. Síla partyzánských oddílů postupně narůstala i ve Slavonii, kde mezi jejich příslušníky bylo v důsledku složení místního obyvatelstva hodně Čechů.

Proto byl na pokyn vedení komunistické strany Slavonie 3. 5. 1943 v Cikotech založen československý prapor s českým velením o 150 bojovnících. Velmi brzy se síla praporu zdvojnásobila, takže bylo možné přistoupit k založení 1. československé brigády. Dostala přízvisko „Jana Žižky z Trocnova“ a skládala se v době svého vzniku celkem z 588 bojovníků, z toho 298 Čechů a Slováků. Stala se tak „ největší jednotku, tvořenou příslušníky národnostní menšiny, která operovala za druhé světové války v Evropě“, jak při pietním aktu připomněl regionální historik prof. Václav Herout.

Československá brigáda byla přiřazena pod 12. údernou divizi VI. slavonského sboru a spolu s ní se zúčastnila řady bojových akcí. Až do rozpuštění brigády dne 24. dubna 1945 jejími řadami celkem prošlo na 3500 Čechů a Slováků (mužů i žen), z nichž přes 700 padlo a více než 800 jich bylo zraněno. Padli také dva velitelé brigády: Josef Růžička a Antonín Doležal, kterému se 29. ledna 1945 stala osudnou manipulace s protitankovou střelou.

Text a foto: Jitka Lenková

Zdroj: http://www.kvh.estranky.cz/