Armádní generál Tomáš Sedláček v Jindřichově Hradci

18. 11. 2012

Po příjezdu jej přivítal velitel praporu podplukovník Roman Náhončík. Červená barva baretů prozrazovala, že generál Sedláček je mezi svými – zkušenými výsadkáři. Velitel praporu poskytl generálu Sedláčkovi obsáhlé informace o vzniku, struktuře a poslání nového praporu. Generál Sedláček se zajímal především o současné dění v armádě, zejména pak o její personální zabezpečení, profesionální úroveň důstojnického sboru, praporčíků a rotmistrů. Po společenském obědě a setkání s příslušníky útvaru následoval podpis do kroniky a společná fotografie s velitelem a vojenskými profesionály.

Připravil: Ladislav Lenk

Zdroj: http://www.army.cz/