Projektový den s ČsOL

18. 11. 2012

Před zahájením programu byla navezena a provedena instalace výstavky (Ing. K. Černoch, L. Hrbáček, P. Vacek, M. Varták) a po úvodním slovu pana učitele Mgr. Petr Koupila byla zahájena celá akce. Byla představena pořádající organizace ČsOL  jednota JMK SVV a KVH „Pětačtyřicítka“ Brno, o. s. (Ing. K. Černoch, P. Vacek).

Žáci se seznámili s historií čs. zahraničního odboje v období 2. svět. války formou výkladu s pomocí informačních panelů (P. Vacek) a prohlédli si výstavky dokumentů, výstroje a výzbroje čs. zahr. armády na Východě i Západě, které byly spojeny s praktickými ukázkami (L. Hrbáček, M. Varták). Proběhla živá beseda a diskuze se žáky na téma historie čs. armády, osudy zahraničních vojáků, historie a činnost ČsOL a klubů vojenské historie.

 

Během akce bylo promítáno logo Ministerstva obrany České republiky a ČsOL. Učitelé akci ocenili jako velmi přínosnou pro výchovu mládeže, zúčastnění žáci ocenili především atraktivní možnost „interaktivní formy“ seznámení se s historií pomocí „osahání si“ originálních předmětů z té doby. Pozornosti věnovala společnost OK business, s. r. o., provozovatel internetového shopu Ráj šití.cz a OK obchod.cz.

Zdroj: http://www.jihomoravsky.legionar.org/, foto: Petr Vacek