Kostnice s ostatky až dvaceti tisíc padlých

18. 11. 2012

Klášter sv. Jiří v Čeliji nacházející se asi tři kilometry jihovýchodně od střediska této oblasti Lajkovace a asi 60 km od Bělehradu se začátkem 1. světové války ocitl přímo uprostřed území, kde došlo k nejdůležitějším střetům Kolubarské bitvy. Zúčastnilo se jí na 700 000 vojáků (450 000 tisíc na straně Rakousko-Uherska a 250 000 na straně Srbska) a skončila 15. prosince 1914 naprostým vítězstvím Srbska. Padlo v ní celkem na 60 000 vojáků (28 000 na straně Rakousko-Uherska a 22 000 na straně Srbska), desetitisíce dalších bylo raněno (120 000 na straně Rakousko-Uherska a 92 000 na straně Srbska).

Po bitvě soustředili místní obyvatelé všechny padlé z okolí bez rozdílu národnosti právě v tomto klášteře a pohřbili jejich ostatky v kostelní kryptě, která se tak po kryptě v chrámu sv. Dimitrije v Lazarevaci stala druhou největší kostnicí v této oblasti. Přesný počet Čechů, Rakušanů, Poláků, Němců, Chorvatů a nejspíše i příslušníků některých dalších národů, kteří zde byli pohřbeni, nebyl nikdy přesně určen, pouze se odhaduje na 20 000.

Klášter sám má zajímavou, avšak dosud ne zcela jasnou historii. Kostelík, v jehož kryptě jsou uloženy ostatky padlých, byl postaven až v roce 1924, ovšem na základech kostela ze 13. století. Podle legendy zde tehdy žil, léčil a kázal mnich zvaný Slepý Jiří, kterému byla přisuzována zázračná moc. Podle něj také dostal jeden nápadný kopec okolí své jméno – Lékařský vrch. A právě u něj došlo k nejkrvavějším střetům během bitvy na Kolubaře.

Předpokládá se, že klášter v Čeliji byl během let nejméně jednou, v době turecké nadvlády, vypálen. Za svou obnovu ve dvacátých letech minulého století vděčí místnímu nadšenci Micheilu Mićićovi, kterého připomíná pomník vztyčený u vchodu do areálu kláštera. Během následujících let však neudržovaný klášter pomalu chátral, nebyla sem zavedena ani voda a elektřina. Teprve v roce 2000 došlo z iniciativy církve k renovaci kláštera. Během ní byla asanována také vlhkostí trpící krypta pod kostelem. Její objem se však izolací zmenšil a ostatky, které v ní byly původně uložené, se do ní znovu již nevešly. Protože další rozšíření krypty by bylo příliš nákladné, byl pro část ostatků vykopán nový hrob před kostelem.

Na tomto místě také delegace ČsOL za účasti opata kláštera otce Makaria, starosty města Lajkovac Dušana Živanoviće, členů sdružení UBNOR, organizace podobné ČsOL, přidělence obrany plukovníka Vladimíra Huljaka, srbských sdělovacích prostředků a dalších hostů vykonala krátký pietní akt.

 

Klášter sv. Jiří v Čelije ale nežije jen minulostí. Pro nás trochu nezvykle nabízí těm, kteří se zde zastaví, ke koupi vynikající včelí med a skvělou jablečnou rakiji, obojí vlastní tradiční výroby. Lesnaté údolí, v němž klášter leží, se také v poslední době stává oblíbeným místem k výletům a odpočinku především v horkých dnech. Zatím si zdejšího poklidu užívají především místní obyvatelé. Na turisty toto jakoby zapomenuté místo teprve čeká.

 

Text a foto: Jitka Lenková