Legionáři a Československo

18. 11. 2012

Kniha, kterou vydalo nakladatelství Našeho vojsko, na více než tři sta stranách mimořádně čtivým způsobem zachycuje osudy legionářského hnutí od bojů na Slovensku a Těšínsku roku 1919 až do smrt posledního legionáře Filipa Kazíka v únoru 1999 v Přerově. To vše na pozadí dějin Československa.

Autorem je PhDr. Jan Michl, který v roce 2009 dokončil doktorské studium na Ústavu českých dějin FF UK obhajobou disertační práce s názvem „Legionáři a fenomén legionářství v čs. moderní státnosti“. V současné době pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů, kde se věnuje dějinám komunistické vojenské rozvědky a kontrarozvědky. Sám se však specializuje na vojenské a politické dějiny 20. století, konkrétně na osudy příslušníků všech tří čs. zahraničních odbojů. Publikoval například dvoudílnou monografii „Cizinci v RAF“.

Jeho disertační práce se nyní stala základem další publikace, která vskutku připomíná malé vědecké dílo. Svědčí o tom například neuvěřitelně rozsáhlý seznam použitých pramenů a literatury a také více než tisícovka poznámek a odkazů, které doprovázejí text díla.

Na otázky, které si klade autor – jak to vlastně bylo s vděkem čs. společnosti vůči legionářům a jakou úlohu ve skutečnosti sehráli v čs. státě především před 2. světovou válkou i po ní – nalezneme odpovědi v jednotlivých kapitolách. Již jejich názvy jsou výmluvné: „Legionáři v čs. armádě a v diplomacii“, „Legionářství jako politický faktor“ či „Střepy legionářství aneb konec legionářů v Čechách“.

Příjemné čtení.

Připravil: Ladislav Lenk

Foto: z knihy Jana Michla „Legionáři a Československo“

Legionářský dům postavený ve třicátých letech v Jihlavě