Legionářská obec přispěla k důstojným oslavám

18. 11. 2012

Václav Klaus: Vždycky si povzdechnu, když vidím, že tady nejsou stovky, tisíce návštěvníků…

Delegace ve složení čestný předseda ČsOL armádní generál Tomáš Sedláček, tajemník obce pplk. v. v. Emil Cigánik a brigádním generál v. v. Miroslav Masopust uctila památku hrdinů na několika místech v Praze.

Poprvé v devět hodin dopoledne na pražském náměstí Pod Emauzy, kde se uskutečnil slavnostní pietní akt u pomníku „Praha svým vítězným synům“, který je věnován tradici a odkazu československých legií. Zde si připomněli konec války položením věnců spolu s prezidentem republiky Václavem Klausem, předsedou Senátu Parlamentu ČR Přemyslem Sobotkou a dalšími představiteli veřejného života.
Smutné ovšem je, že slavnostnímu aktu, třebaže bylo krásné jarní počasí, přihlížela jen hrstka lidí. Prezidenta republiky Václava Klause to nenechalo klidným a po odchodu z ceremoniálu zklamaně prohlásil: „Od konce války je to pouze 64 let a je povinností, abychom to připomínali, nezapomínali na to, aby to mladé generace věděly… Já si vždycky povzdechnu, když vidím, že tady nejsou stovky, tisíce návštěvníků..“
Malý zájem veřejnosti provázela také pietní akt v pražských Dejvicích u Památníku československých zahraničních vojáků, kde představitelé ČsOL uctili památku padlých položením věnce spolu s představiteli Generálního štábu AČR a Prahy 6.
Delegace československé obce legionářské byla 8. května přítomna také slavnostní vojenské přísaze na Hradčanském náměstí v Praze, kde věrnost vlasti slíbilo 270 nových profesionálů české armády. Prezident republiky a vrchní velitel ozbrojených sil v projevu vzpomněl hrdinství vlastenců, kteří bojovali v zahraničí za naši svobodu na bojištích 2. světové války a apeloval na současnou generaci vojáků, aby si vzala za vzor mravní hodnoty, které jsou spojeny s vojáky československých legií.

Text: Jitka Lenková
Foto: Marie Křížová a Radko Janata (PIC MO) a Ladislav Lenk