Memoriál plk. J. Černoty a čs. parašutistů

18. 11. 2012

Příznivým počasím, skvělými výkony, stabilně vysokou účastí většiny jednotek A ČR z řad profesionálů i aktivních záloh, mezinárodním zastoupením družstva reservistů z Polska, kvalitní rozhodčí, dobrá organizace, cenné odznaky absolventů memoriálu, tím vším se vyznačoval již III. ročník Memoriálu plk. Josefa Černoty a čs. parašutistů.

Zakreslení taktické situace do mapy, určování siluet bojové techniky, jistota ruky, lehy-sedy kliky, plavání družstev na 800 m v krytém bazénu, střelba z ručních zbraní, zrychlený přesun se zátěží na 10 km, hod granátem vleže, první pomoc – to vše zvládli účastníci 17 čtyřčlenných družstev během 20 hodin soutěže.

Putovní pohár pro vítěze v kategorii „Profesionálové“ převzalo od čestné členky pěší roty „Plukovníka Františka KOPULETÉHO“ AZ KVV Brno, jediné československé “snajperky“, plk. Marie Lastovecké družstvo 102. pzpr – tpzr Prostějov, které tak vystřídalo na pomyslném trůnu letos druhé družstvo ze 43. vmpr Chrudim. Třetí skončili nováčci memoriálu ze 44.lmopr Jindřichův Hradec.

V mezinárodní kategorii „Armádních záloh“ loňští vítězové z „Klubu źolnierz SNAJPER“ Poznaň (Polsko) skončili až třetí, když na druhém místě se umístilo družstvo AZ KVV Pardubice a vítězem se stala Rota Z 601.skss Prostějov. Družstvo pořádající pěší roty AZ KVV Brno skončilo čtvrté.

Tento dnes již tradiční memoriál se konal v předvečer 70. výročí 15. března 1939, kdy po okupaci rozbitého Československa přes Polsko nebo Balkán odešlo do zahraničí mnoho československých občanů, kteří vstoupili do čs. zahraniční armády v Polsku, později ve Francii, SSSR, Blízkém východě nebo Velké Británii. Byli mezi nimi i břeclavští občané a rodáci František Pavelka, Ludvík Cupal, František Kobzík a Josef Černota, kteří po absolvování výcviku byli vysazeni jako parašutisté paraskupin PERCENTAGE, TIN, CARBON a WOLFRAM na území okupované vlasti. 

IV. ročník se bude konat opět za rok v lednu 2010.

Text: František Trávníček, pěší rota „Plukovníka Františka KOPULETÉHO“ AZ KVV Brno
Foto: Ondřej Skypala a Jindřich Černý