Nabídka možnosti užší spolupráce

18. 11. 2012

Předseda Československé obce legionářské Pavel Budínský nabídl předsedkyni ČSBS Anděle Dvořákové možnost užší spolupráce obou organizací při zajišťování sociální a zdravotní výpomoci svým členům. Text dopisu naleznete v příloze.