Nezapomínáme!

18. 11. 2012

Dne 10. 10. 2009 se ve vesnici Poelkapelle v belgických Flandrech konalo odhalení památníku Tank Memorial Ypres Salient 243 tankistům Britského společenství, kteří za 1. světové války padli v tzv. Yperské kapse (Ypres Salient). 

Památník připomíná událost z 9. října 1917, kdy ve vesnici Poelkapelle bylo nasazeno do akce celkem osm britských tanků. Ty zde buď uvízly v hlubokém bahně, anebo byly zničeny a členové jejich posádek padli či byli zraněni. Nově odhalený památník stojí na křižovatce, kde jeden z těchto tanků, D29 Damon II, sklouzl do hlubokého kráteru po granátu a byl zde vyřazen z boje. Po válce zůstal vrak tohoto tanku na místě jako památník, dokud ho za 2. světové války německá okupující armáda nesešrotovala. Zdejší bojiště dostalo v 1. světové válce také nové přízvisko – Hřbitov tanků. Devátý říjen roku 1917 se stal rovněž dnem, kdy došlo k poslednímu pokusu nasadit britské tanky v bezednem bahně Salientu.

Památník „Tank Memorial Ypres Salient“ navrhl a stavbu sponzoroval a koordinoval pan Chris Lock, sám bývalý britský tankista. Vzhled památníku dotváří část pancíře jednoho z tanků, které zde byly během 1. světové války zasaženy.

Slavnostnímu odhalení památníku přihlíželo na 250 účastníků. Součásti slavnosti se stalo vystoupení dudáků a také zřejmě nejdojemnější okamžik obřad, umístění „zahrádky“ s 243 památečními křížky se symbolickými vlčími máky, které věnovala sestra Milena Kolaříkova a na každý z nich také napsala jméno jednoho z padlých tankistů. Právě ty inspirovaly motto Královského tankového regimentu a tohoto památníku: „Z bahna, krvácející, do zelených polí za obzorem“.

V souvislosti s tím, že nedaleko bojovala v r. 1915 i československá Rota Nazdar, položila sestra Milena Kolaříková k památníku věnec, laskavě darovaný ČsOL, Jednotou Praha 8, které předsedá plk. Vladimír Palička, velitel slavneho tanku Žižka za 2. světové války.

Připravila: Jitka Lenková

Foto: Milena Kolaříková, archiv Mileny Kolaříkové

Historické foto: http://www.tankmemorial.vpweb.co.uk/

Připravila: Jitka Lenková

Foto: Milena Kolaříková, archiv Mileny Kolaříkové

Historické foto: http://www.tankmemorial.vpweb.co.uk/