O pomnících v etnických a politických zápasech

18. 11. 2012

Článek slovenského historika PhDr. Ferdinanda Vrábela se zamýšlí nad významem pomníků, především na Slovensku, v souvislostech té které doby, od začátku minulého století až do současnosti. 

V článku jsou, kromě jiného, zmíněny obtíže s umístěním pamětní desky československým legionářům v Nových Zámcích a generálu Šnejdárkovi ve Zvoleně. Autor nezapomíná ani na ty památníky na Slovensku, které byly, za různých okolností, poškozeny či zcela zničeny. 

Přpravila: Jitka Lenková