Památce hrdinů

18. 11. 2012

Na setkání s bývalými vojáky zahraničních jednotek, jehož se zúčastnili předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, představitelé MO ČR, GŠ AČR a další významní hosté a kde byli přítomni také studenti z vojenské školy v Moravské Třebové a z Univerzity obrany v Brně, promluvili za Čs. obec legionářskou Alexandr Beer a Jozef Hercz.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka ve svém projevu zdůraznil, že bez statečnosti a odvahy vojáků, kteří nasazovali své životy ve 2. světové válce a přicházeli o ně, by nebylo našeho bytí. V té době se rozhodovalo o existenci naší vlasti a ačkoli se vojáci Československé samostatné obrněné brigády nedočkali možnosti osvobodit svou zemi, sváděli boje v zahraničí s vědomím, že právě svobodu nelze očekávat darem, ale je třeba za ni bojovat.

Generál Jozef Hercz pak připomněl jméno velitele pěšího pluku Východního Karla Klapálka, na jehož žádost byli českoslovenští vojáci zasazeni ze Středního východu do bojů o legendární Tobruk.

Generál Klapálek byl jedním z nejstatečnějších bojovníků a velitelů první i druhé světové války. Svoji vojenskou kariéru zahájil v československých legiích v Rusku v první světové válce (bitva u Zborova) a pokračoval v bitvách druhé světové války (u Tobruku a u Dukly).

Památku armádního generála Karla Klapálka uctili téhož dne odpoledne účastníci shromáždění na pražských Olšanských hřbitovech. Pietní vzpomínky u jeho hrobu se zúčastnili rovněž představitelé Čs. obce legionářské a také Václav Marhoul, režisér filmu „Tobruk“.

Text: Ladislav Lenk

Foto: Miroslav Šindelář a Olga Haladová