Památník a vojenský hřbitov čs.dobrovolníků v La Targette

18. 11. 2012

 Do oddílu Historie – Historické články byl umístěn obsáhlý článek o historii památníku a vojenského hřbitova čs. dobrovolníků v La Targette, jehož autorem je prof. dr. Joseph Fišera,  předseda Sdružení československých dobrovolníků ve Francii „Rota Nazdar“. 

Historie památníku a vojenského hřbitova čs. dobrovolníků v La Targette začíná téměř vzápětí po 1. světové válce, kdy se v bojích v těcho místech vyznamenali čeští dobrovolníci z „Roty Nazdar“. Po 2. světové válce byly na tomto hřbitově pohřbeny ostatky některých dalších padých čs. dobrovolníků a v roce 1964 bylo rozhodnuto, aby byl v La Targette postaven „Památník čs. dobrovolníků“ na počest všech Čechů a Slováků, kteří obětovali na půdě Francie své životy za svobodu naší vlasti.  La Targette se tak stalo nejvýznamnějšm místem, kde jsou ve Francii pohřbeny ostatky našich vojáků, ne však místem jediným. Dalších více jak 600 mrtvých je pochováno na celkem 28 hřbitovech ve 12 departementech a  250 nezvěstných se svého hrobu nikdy nedočkalo.

viz http://obeclegionarska.cz/dokumentace.php?mid=2&aid=199

Přirpavila: Jitka Lenková

Foto: Milena Kolaříková