Památník v Bajči zachránili nadšenci

18. 11. 2012

K prvním bojům zde došlo 18. června, kdy Maďaři zaútočili na postavení skupiny mjr. Bonneaua, dobyli Sv. Petr a hrozilo tak obklíčení skupiny. Mjr. Bonneau proto odpoledne ustoupil na linii Bajč – Dvory nad Žitavou a vytvořil zálohu pod velením mjr. Dřímala, která měla vpadnout maďarským jednotkám do boku. Ty však ještě před tím zaútočily na Dvory n. Žitavou a čs. jednotky byly nuceny ustoupit k Novým Zámkům. Následný maďarský útok směrem na Bajč čs. jednotky odrazily. K večeru mjr. Bonneau zkonsolidoval postavení svých jednotek (1200 bodáků, 24 kulometů a 2 houfnice + posily v síle jednoho praporu a jedné dělostřelecké baterie) u Nových Zámků a 23. 6. zaútočil směrem na Dvory n. Žitavou. Východně od Bajče pak došlo v malém lesíku k tvrdému boji muže proti muži, v němž nakonec Čechoslováci nad maďarskými jednotkami zvítězili a pokračovali v postupu dále na Farkaš.

Památník v Bajči je věnován devíti příslušníkům 7. domobraneckého praporu, kteří padli v okolí Bajče. Na západním Slovensku se jedná o jediný památník svého druhu, všechny ostatní v této oblasti byly zničeny Maďary poté, co v roce 1938 vešla v platnost Mnichovská dohoda a Vídeňská arbitráž (2. 11. 1938). Ještě v roce 2005 byl tento památník zcela zapomenutý a neudržovaný, avšak zásluhou KVH Tatranci byl poté zařazen do programu Ministerstva vnitra SR a příkladně zrekonstruován.

      

Účastníci pietní a poznávací cesty ČsOL na jižní Slovensko a do Polska u památníku v Bajči nejprve vyslechli krátký historický výklad předsedy KVH-Tatranci Miroslava Bilského a prezidenta Památníku Čestná vzpomínka, o. s., por. Mgr. Pavla Kuthana – oba se na obnově tohoto památníku osobně podíleli. Památku padlých poté přítomní uctili pietním aktem.

   

 

Text a foto: Jitka Lenková

související odkazy:

http://www.tatranci.sk/sk/index.php?clanok=3

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm—slovensko/bajc