Po stopách čs. legionářů v Itálii

18. 11. 2012

V roce 90. výročí ČSR a také činnosti čs. legií v Itálii navštívila na pozvání italského historika legií prof. Bucciola, prezidenta Centra pro historickou dokumentaci 1. světové války v Saň Pólo di Piave v Itálii velká skupina studentů a studentek a jejich učitelů a velitelů Vojenské střední školy v Moravské Třebové místa působení čs. legií v oblasti řeky Piavy, prohlédla si je a vzdala poctu popraveným legionářům u jejich pomníků a pamětních desek. Italové konstatovali, že poprvé po 90 letech jsou čeští vojáci zase u řeky Piavy.        

Obdobně oblast nejznámější bitvy legií v Itálii na hoře Doss Alto navštívila letos na podzim z iniciativy Československé obce legionářské a Ministerstva obrany ČR skupina asi 90 osob, jde o oblast Lago di Garda v severní Itálii, kde působila 6. čs. divize v srpnu a září 1918. Mezi účastníky byli členové Československé obce legionářské, jednak členové jejího předsednictva, ale i několik potomků legionářů a členů jednot ČSOL, Klubů vojenské historie, studentů a studentek Střední vojenské školy v Moravské Třebové, dále příslušníci aktivních záloh České armády. Členové klubů vojenské historie byli oblečeni do italských legionářských uniforem, účastnila se vojenská hudba KVH z Plzně v historických uniformách 1. republiky. Byla vzdána pocta padlým legionářům v mausoleu Castel Dante v Roveretu, kde byly položeny věnce, stejně tak u Zvonu míru, dříve zvaného Zvon padlých v Roveretu, a na vrcholu bojiště na Doss Altu, kam účastníci vystoupili. Akcí se účastnili i Italové, zejména členové veteránských organizací, především organizace Alpínů, k jejichž zbrani patřili i naši legionáři v Itálii. Důstojná akce, velmi kladně hodnocená i italskou stranou, která se pečlivě stará o čs. legionářské pomníky po celou dobu od konce první světové války, byla zakončena slavnostním pochodem s prapory a hudbou a tryznou u pomníku popravených Čechoslováků v Areu v Den české státnosti 28.října, které se kromě všech českých účastníků zájezdu a pracovníků naší ambasády z Říma účastnili zastupitelé města Area se starostou, všechny italské veteránské organizace, zástupci italské armády, karabiniérů a městské policie. Tryzna byla zakončena polní mší, organizovanou italskými Alpíny a poté slavnostním pohoštěním účastníků, které uspořádala rovněž organizace Alpínů. Posledního dne se účastnil i čestný předseda ČSOL, parašutista z 2. světové války, generál Sedláček, poslední dobou nevidomý.

Památná místa našich legií v severní Itálii jsou nedaleko. Působiště francouzských legií jsou dál, místa na Ukrajině, v Rusku a na Sibiři téměř nedosažitelná. A krajina u Piavy a zejména u Gardského jezera je tak půvabná, někdo říká, že hezčí, než u moře. Přesto se o ně zajímá málo Čechů. Památník v Roveretu, kde leží také maďarští vojáci z rakousko-uherské armády, každoročně navštěvuje několik zájezdů z Maďarska. I od nás zajíždějí do Itálie skupiny, které kladou věnce a upevňují pamětní desky na místa, kde působili anebo i padli vojáci českých pluků rakousko-uherské armády. Ale ještě žádný zájezd sokolů se nevydal po stopách našich legií do Itálie. A mohlo by se tam jezdit každý rok. Vždyť většina legionářů byli sokolové.

Text: Svatopluk Valníček

Foto a související odkazy:

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm—italie/rovereto

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm—italie/arco

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm—italie/riva-del-garda

Vyšlo v časopise Sokol v roce 2008.