Poslední rozloučení s Václavem Kuttanem

18. 11. 2012

Václav Kuttan se narodil 10. října 1919 v Murmansku, jeho otec byl československým legionářem v Rusku. Přísahal věrnost republice a tím se řídil celý život. Zůstal vždy sám sebou a zachoval si svoji čest. 
Byl nestorem plzeňských skautů, kteří ho znali pod přezdívkou Wapusk. Byl i zakladatelem Klubu vojenské historie legionářského 35. čs. střeleckého pluku Foligno Plzeň.

Jako prvorepublikový voják bojoval v roce 1939 na Podkarpatské Rusi proti Maďarům. Po stažení do Čech byl při hlídce postřelen henleinovci. Během 2. světové války se v Plzni aktivně zapojil do odboje. Byl zatčen a odsouzen k trestu smrti.

Přežil, ale svými názory a postoji se stal nepohodlným i pro komunistický režim.

Čest jeho památce.

Text: Jindřich Plescher, foto: archiv Václava Kuttana