Pozvání na akci – 7.3.2009 do Dobrovic

18. 11. 2012

Československá obec legionářská, Jednota Mladá Boleslav a město Dobrovice
Vás srdečně zvou v sobotu 7. března od 14 hod. na Palackého náměstí v Dobrovici, kde společně vzpomeneme 159. výročí narození prvního prezidenta ČSR, prezidenta Osvoboditele T.G. Masaryka.
 


Vzpomínka proběhne za účasti dobrovických baráčníků a členů Československé obcelegionářské ve stejnokrojích našich zahraničních legií.