Pozvánka na Den Čs. obce legionářské 5. 9. 2009

18. 11. 2012

V rámci této akce bude veřejnosti představena Československá obec legionářská a její tradice, připomenuto 65. výročí bojů našich jednotek na Podkarpatské Rusi v březnu 1939, předvedena historická technika ze sbírek muzea a krátkou ukázkou se představí i Policie ČR a Hasičský záchranný sbor. Součástí Dne bude i řada soutěží pro děti a dospělé a možnost zapůjčení painballových zbraní a čtyřkolek.

Text: -MM-