Pozvánka na střeleckou soutěž

18. 11. 2012

Československá obec legionářská – Jednota Jihočeského kraje ve spolupráci s Jihočeskou krajskou organizací Sdružení válečných veteránů ČR, 44. lehkým motorizovaným praporem a Klubem vojáků v záloze při ÚVS J. Hradec pořádají při příležitosti 65. výročí Karpatsko – dukelské operace I. ročník střelecké soutěže Memoriál mjr. i.m. Bohumila Vávrů  a ppor. i.m.Václava Martínka

Memoriál mjr. i.m. Bohumila Vávrů a ppor. i.m. Václava Martínka je střelecká soutěž tříčlenných družstev a jednotlivců ve střelbě z 9 mm pistole vz.82 a samopalu  vz.58. Soutěž bude organizována ve třech střeleckých kategoriích:
Kategorie „A“ – váleční veteráni (členové ČsOL nebo SVV ČR),
Kategorie „B“ – pozvaní příslušníci ozbrojených sil a sborů, střeleckých klubů,
Kategorie „C“ – pozvaní hosté.

Pořadatelem je Československá obec legionářská – Jednota Jihočeského kraje, Jihočeská krajská organizace Sdružení válečných veteránů ČR. Organizace soutěže se ujala ČsOL – Jednota br. Stanislava Berana Jindřichův Hradec, Klub vojáků v záloze při ÚVS Jindřichův Hradec, 44. lehký motorizovaný prapor.
 
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:   24. října 2009, střelnice AVZO Břeskáč v Dolním Skrýchově čp. 197 u Jindřichova Hradce.

Disciplíny

Soutěží se podle platných Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR a podle ustanovení propozic soutěže – viz příloha. Používání dalekohledů je možné pouze při nástřelu a po ukončení střelby ke kontrole výsledků, dalekohledy vlastní, organizátor zabezpečuje dalekohledy pouze pro kategorii C.

1. Disciplína: střelba z 9 mm pistole vz.82, 3 (nástřel) + 10 ran vstoje na 25m jednou nebo oběma rukama, bez opory, v čase 2 + 4  min na terč 135/P (nekrytě ležící figura s kruhy). Deset nejlepších zásahů se započítává do soutěže, ostatní zásahy platí jako nástřelné.
 
2. Disciplína: střelba ze samopalu vz. 58, 3 (nástřel) + 5 ran vleže + 5 ran vkleče na 50m, bez opory, v čase 2 + 2 + 2 min na terč 135/PI (redukovaný terč nekrytě ležící figura s kruhy). Deset nejlepších zásahů se započítává do soutěže, ostatní zásahy platí jako nástřelné.

Další informace nadete v přiloze: Propozice soutěže

Plánek příjezdu na střelnici