Projekt LEGIE 100 zahájen

18. 11. 2012

 Nyní si připomínáme 90 let od nasazení čs. legií při obraně jižní hranice Slovenska proti útokům rudých gard Maďarské Republiky Rád podporované politicky i materiálně z komunistického Ruska. Tato hranice byla napadena v celkové délce cca 500 km, od Bratislavy až po Užhorod. Na její obranu byli nasazeni vedle mobilizovaných Sokolů a jednotek vytvářených domobran především legionáři vracející se z italské fronty, z nichž zde mnozí položili své životy při obraně demokracie. 

 

Dne 29. května letošního roku se na základě pozvání Spoločnosti slovensko-maďarského priateľstva se sídlem ve Štúrově zúčastnil za ČsOL pietního vzpomínkového aktu na padlé čs. legionáře její tajemník, bratr Emil Cigánik.
Na starém městském hřbitově ve Štúrově je již deset let udržován památník čs. legionářů obnovený po mnoha letech i za finanční podpory MO ČR. Při bojích s rudými gardami zahynulo v těchto místech celkem 44 příslušníků 39. střeleckého pluku. Neocenitelný podíl na obnově a perfektně udržovaném stavu tohoto památníku má právě Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva a její zakládající předseda Ing. Jozef Slabák, CSc. Všem členům této společnosti patří naše upřímné poděkování za jejich práci.
Zpracoval: bratr Emil Cigánik, foto: archiv ČsOL