První světová válka a italské legie očima mého otce Václava a jeho přátel legionářů

18. 11. 2012

 Do sekce Historie – Historické články byly umístěny vzpomínky čs. legionáře, MUDr. Václava Valníčka, které zaznamenal a uspořádal jeho syn, MUDr. Svatopluk Valníček.

Vzpomínky čs. legionáře, MUDr. Václava Valníčka (2 části) zaznamenávají jeho odvelení na italskou frontu, zajetí, vznik čs. legií v Itálii, návrat do vlasti, okamžitý odjezd do bojů na jižní hranici Slovenska a nakonec i šťastný návrat, byź¨t se zraněním, z fronty domů . Vzpomínky doplňují unikátní dobové fotografie.

Text: Jitka Lenková

Foto: archiv Svatopluka Valníčka

1. část  

2. část