Setkání modrých baretů 2009 – společná akce ČsOL a SVVČR

18. 11. 2012

Akci spoluorganizovala Jihočeská krajská jednota ČsOL a Jihočeská organizace SVV ČR. Akce se organizuje každoročně od roku 2004 vždy začátkem roku (obvykle duben – sybolická spomínka na vyslání naší první jednotky do mírové mise UNPROFOR v roce 1992). Akce už má své stálé příznivce ke kteřím se přidají každý rok další. Jako každý rok i letos se akce zahájila slavnostním nástupem novodobých veteránů, účastníků vojenských misí v zahraničí, zejména misí OSN. Dopolední část na zámku navštívilo něco kolem 80 osob, a zruba asi tolik přihlíželo i diváků, který s akcí měli i neměli něco společného.

Ještě před nástupem se uskutečnila schůze Jihočeské jednoty ČsOL a krajské organizace SVV ČR za účasti některých hostů. Na schůzi byli mj. představeni funkcionáři nově vzniklé Jindřichohradecké jednoty ČsOL.
Slavnostní nástup nástup byl zahájen přinesením bojové zástavy výcvikové základny, která byla zajůjčena z VHÚ Praha, veterány pozdravil starosta města Český Krumlov Ing. Luboš Jedlička a veterán 2. světové války, předseda jednoty ČsOL České Budějovice bratr plk. v.v.  Vanek. Jako dlaší hosté se nástupu zúčastnili plk. Pešek velitel KVV České Budějovice, pplk. Trněný přednosta Voj. újezdního úřadu Boletice, předseda Jihočeské krajské jednoty ČsOL kraj bratr pplk.v.z. Čajdík. Za předsednictvo a republikový výbor ČsOL se zůčastnil brat kpt.v.z. Mojžíš. Nástup byl ukončen minutou ticha a večerkou k uctění všech padlých kolegů a odnešením zástavy.

Po nástupu bylo k dispozici drobné občerstvení v restauraci Máselnice, kdo chtěl, a nebylo jich málo, se mohl zapsat do kroniky akce, která jako vždy byla na zámecké věži. Společně jsme navštívili zámeckých sklepích náš vinný archiv a uložili víno do archivu od Vráti Smolky. Pro zájemce se ještě mimo program uskutečnila mimořádná prohlídka Maškarního sálu a unikátní spojovací chodby, kterou nás doprovodil osobně kastelán zámku PhDr. Slavko. Jen jedna osádka našla odvahu aby zkusila rafty, které nám nabídli vodní záchranáři. Bylo moc příjemné, že odpolední části akce se zúčastnila více než polovina, dopoledních účastníků, kolem 60 osob,  soutěží se zůčastnolo 16 soutěžících skupin. Od 16:00 do 18:00 bojovali v disciplínách – paintball, malý futbal,
stolní futbal, šipky a petang, nesoutěžně ještě později ve střelbě ze vzduchovky. Guláš, který nám sponzorsky připravili Vojenské lesy a VLRZ ochutnali snad všichni a většinou ne jen jednou, bylo ho dost a byl vynikající.

Dámský program začal skoro přesně dle plánu a mělo až 20 účastnic, které z počátku sice trochou nedůvěry a váhání, ale později  si moc užívali. Byla to novinka letošního ročníku, program speciálně připravený jen pro ženy. Myslím, že všechny přítomné dámy povděkem vítaly tuto novinku našeho setkání. Po dámském programu jsme něco speciálního měli i pro mužské publikum a to představení orientálních tanců v podání krásné Michaely Hammerlindlové. Na závěr nastoupila kapela Perta Daňhela a některé nejenže přinutila si
spolu zaspívat, ale dokonce si i zatančit. O jídlo a pití pečoval „Velkoobchod u veterána“ – taktéž bývalý příslušník mírových sil Petr Nojman s manželkou.
Počasí, které den před akcí vůbec nic dobrého nevěštilo, se nakonec oba dva dny povedlo. Nejenže se dalo dobře fotit, ale celý odpolední program jsme zkoušeli přenášet přímo on-line na internet, v celku se i dařilo.

Akce, podle všech účastníků s kterými jsem mluvil, a to snad každým  🙂 , byla vydařená, všem se líbila.
Děkuji moc, všem, kteří pomohli uskutečnit akci a všem, kteří přijeli a zůčastnili se.

Díky všem, a nezapomeňte, že setkání bude za rok zas (aspoň doufám), už máme i termín a to sobota, 1.5.2010. Letos bude ještě jedna šance setkat se se starými přáteli a to na Plesu veteránů a to sobotu 14.11. 2009.

Tibor Horváth, jednota ČsOL – jihočeský kraj