Setkání s jubilanty

18. 11. 2012

Akce se konala v důstojném prostředí kapitulní síně Vojenské nemocnice Brno. Po úvodním přivítání, poděkování a po vstupním představení velitelem roty aktivních záloh a sociálním terenním pracovníkem Františkem Trávníčkem byl program oživen o vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš, který zahrál na „dobrů notečku“. Následně se představil každý z organizačních subjektů a byl nastíněn plán akcí a pozvání na ně do konce roku 2009.

 

Hlavní část byla věnována předání kytic a dárků jubilantům, např. panu Pajerovi. Z novodobých veteránů se zúčastnil mj. MUDr. Josef Michalisko a další. Velmi zdařilou akci navštívily i celebrity legionářského nebe: plk. Marie Lastovecká, které bylo předáno album fotografií z bojů u Sokolova, plk. letectva Emil Boček a další. Za naši organizaci zajišťoval akci předseda Ing. Karel Černoch.

 

Zdroj: http://www.moravsky.legionar.org/., foto: Karel Černoch