Těžké boje o Nové Zámky

18. 11. 2012

Předseda KVH-Tatranci Miroslav Bilský při té příležitosti seznámil přítomné s historií bojů mezi ČSR a Maďarskem v této oblasti v roce 1919. Připomněl, že po rozpadu Rakouska-Uherska nová maďarská vláda považovala území někdejšího Uherska za nedělitelné a na podzim roku 1918 maďarská armáda okupovala již dvě třetiny území dnešní Slovenské republiky. Do bojů s maďarskými jednotkami nastoupili v první řadě legionáři, kteří se již stačili vrátit z fronty domů, a domobranecké jednotky složené hlavně ze sokolů, především 1. pluk Stráže svobody.Obsazení Nových Zámků bylo důležité především proto, že toto město jako významný železniční uzel otevíralo cestu na Bratislavu.

Prezident Památníku Čestná vzpomínka, o. s., por. Mgr. Pavel Kuthan v té souvislosti připomněl, že boje v okolí Nových Zámků si svojí intenzitou, způsobem boje a zasazenými zbraněmi nikterak nezadaly s boji první světové války. Maďarské jednotky přitom měly až trojnásobnou početní převahu a na jedno československé dělo připadalo až pět maďarských. Maďarská armáda měla také k dispozici lepší výstroj.

Čs. dělostřelectvo v boji s Maďary na jižním Slovensku v roce 1919

V těžkých a krvavých bojích se bojovalo doslova o každou píď země a padlo v nich na 130 československých vojáků a nejméně 300 bylo zraněno. Během bojů šel často svým jednotkám osobním příkladem velitel skupiny, francouzský mjr. Bonneau.

V den ukončení konfliktu, tj. 24. června 1919, kdy vstoupilo v platnost dohodnuté příměří, se konal nástup části jednotek na náměstí v Nových Zámcích. Tam mjr. Bonneau osobně poděkoval všem svým jednotkám za jejich statečnost a nasazení těmito slovy: „Vojáci! Na pamät spoločného boja a spoločného víťazstva tvorim z Vás čestný pluk Nové Zámky. Vaše činy náležia historii … Každý Čechoslovák, ktorému poviete, že ste bojovali u Nových Zámkov, musí pred Vámi klobúk zdvihnúť … “

Text a foto: Jitka Lenková

Hist. foto: publikace Čestný pluk „Nové Zámky“ vydaný MO SR a KVH-Tatranci v roce 2009