U krajanů v Daruvaru

18. 11. 2012

Nejprve je v sídle Svazu Čechů v republice Chorvatsko přivítala jeho předsedkyně paní Leonora Janotová a perfektní češtinou seznámila přítomné s historií krajanské menšiny v Chorvatsku.

Poté si všichni prohlédli obsáhlou výstavu věnovanou tomuto tématu. Odborný výklad k ní, opět dokonalou češtinou, podal příslušník zdejší české menšiny historik dr. Václav Herout.

Následovala krátká návštěva České mateřské školy Ferdy Mravence, kde mají děti kromě moderně zařízených heren a dalšího zázemí k dispozici i krásnou zahradu.

Ta ostatně obklopuje všechny objekty Svazu Čechů.

V budově České základní školy Jana Amose Komenského její ředitelka paní L. Janotová připomněla význam obou těchto škol pro udržení kontinuity českého jazyka především u dětí z rodin, kde jeden z rodičů dítěte není Čech. Do první třídy zde každoročně nastupuje přibližně dvacet nových žáčků.

Dalším bodem programu se stala návštěva České besedy Daruvar, přičemž „česká beseda“ je obecným názvem občanských sdružení, v nichž Češi na území Chorvatska pečují o svůj jazyk a kulturu a zabývají se širokým spektrem volnočasových aktivit. Mezi nejoblíbenější patří folklórní skupiny, dechovky a divadelní skupiny, které mají nejdelší tradici. Daruvarská česká beseda se může pochlubit především ženským pěveckým sborem, knihovnou Franty Buriana s téměř 10 000 tituly včetně audiokazet, CD a DVD a společenským sálem vhodným pro všechny druhy kulturních akcí.

Českým domem, kde Česká beseda Daruvar sídlí, delegaci provedla její předsedkyně a zároveň ředitelka vydavatelské instituce Jednota paní Libuše Stráníková.

Hlavním úkolem Jednoty je vydávání stejnojmenného týdeníku a měsíčníku pro děti s názvem Dětský koutek, jejichž prostřednictvím šíří česky psané slovo v Chorvatsku.

Text a foto Jitka Lenková

Více o Svazu Čechů v Chorvatsku viz http://www.savez-ceha.hr/