Uctění památky bojovníků od Zborova

18. 11. 2012

Pietního aktu se zúčastnili a věnce položili jak zástupci Ministerstva obrany ČR, tak i představitelé vedení Československé obce legionářské v čele s jejím 1. místopředsedou MUDr. Jindřichem Sittou a čestným předsedou arm. gen. Ing. Tomášem Sedláčkem.

Poděkování za účast na pietním aktu patří i našim mladým bratřím z pražské a hradecké skupiny, kteří se jej zúčastnili v historických uniformách československých legionářů z Ruské fronty.

Text a foto: Emil Cigánik