Uctili jsme slavná výročí

18. 11. 2012

Československá obec legionářská realizovala ve dnech 3. – 7. 10. 2009 pietní cestu na Slovensko a do Polska. Účastníci si připomenuli 90. výročí bojů československých legionářů při obraně jižní hranice právě vzniklé ČSR na Slovensku a 65. výročí bojů na Dukle. Delegaci ČsOL vedl tajemník ČsOL Ing. Emil Cigánik a cesty se zúčastnili i někteří přímí účastníci bojů karpatsko-dukelské operace.           

První den cesty byl věnován návštěvě pietních míst na jižním Slovensku v obcích a městech Nové Zámky, Bajč a Štúrovo. Následoval přesun do Zvolenu se zastávkami v Pástovcích a Ipeĺském Sokolovci.

Druhý den po pietním aktu v Muzeu SNP v Bánské Bystrici přejeli účastníci cesty podél majestátních tatranských hřebenů a s krátkou zastávkou v Liptovském Mikuláši do cíle cesty, východoslovenského městečka Stropkov. Odtud potom vyjížděli na místa spjatá s karpatsko-dukelskou operací – na polskou stranu do Dukly, Zarsynu, Nowosielců a na významné místo bojů, tzv. Krvavou kótu 534.

Třetí den cesty, 6. 10. 2009, se česká delegace zúčastnila nejvýznamnějšího pietního aktu celé cesty – připomínky 65. výročí bojů na Dukle u památníku v Dukelském průsmyku a ve Svidníku kladení věnců u pomníku armádního generála Ludvíka Svobody a u památníku Sovětské armády. Později odpoledne se část účastníků cesty vyhledala památník padlé osádky tanku u polské obce Zyndranowa a uctila její památku položením kytice. Na závěr si zájemci mohli prohlédnout tamní muzeum s bohatou sbírkou nálezů z 2. světové války.

Poslední den začal prohlídkou tzv. Údolí smrti u Svidníku a poté se účastníci cesty vydali na zpáteční cestu do vlasti s odpolední zastávku u památníku francouzských účastníku SNP u Strečna.

Podrobnější informace o průběhu cesty budou postupně následovat v samostatných článcích věnovaných jejím jednotlivým úsekům.

Text a foto: Jitka Lenková